Množení chimér

U afrických fialek označujeme jako chiméry takové rostliny, které mají pruhované květy, a které jsou z genetického hlediska tvořeny dvěma odlišnými typy pletiv. Většinu běžných kultivarů lze množit pomocí listových řízků, z nichž získáme kopie mateřské rostliny. Chiméry ale nemnožíme listovými řízky, jelikož potomci vypěstovaní z listu chiméry ztrácejí pruhované vybarvení.

Abychom pochopili, proč se u chimér nepřenáší pruhované zbarvení prostřednictvím listového řízku, musíme si vysvětlit pár důležitých faktů. Listy afrických fialek jsou kromě jiného tvořeny dvěma základními typy pletiva: epidermálním (krycím) pletivem (pokožkou) a mezofylovým pletivem, které se nachází mezi svrchní a spodní pokožkou listu. Jakékoliv běžné fialky nesou v obou typech pletiva stejnou genetickou informaci o barvě květu. Naopak chiméry mají geny v obou pletivech odlišné – jiná informace se nachází v epidermálním a jiná v mezofylovém pletivu. Epidermální dává vzniknout okrajové části chimérického květu, zatímco mezofylové pletivo vykresluje středový pruh chiméry. Když množíme jakékoliv fialky (obyčejné i chiméry) listovým řízkem, utváří se zárodek nové rostlinky vždy a pouze z epidermálního pletiva. A to představuje u chimér problém. Jelikož rostlině chybí genetická informace z pletiva mezofylu od chimérické matky, dochází ke ztrátě pruhovaného zbarvení.

Chcete-li získat věrnou kopii chiméry s pruhovanými květy, musíte rostlinu namnožit takovým způsobem, aby se na potomka přenesly oba typy pletiva. Toho docílíte odnoží nebo květním stvolem. Množení pomocí květních stvolů je metoda poměrně náročná a zdlouhavá, je potřeba vynaložit více času a úsilí. Ani jedna z metod není 100% spolehlivá, tu a tam se vybarvení na potomka nepřenese. Proto jsou chiméry vzácnější a dražší než běžné kultivary.

Chiméry: tajemství pruhovaných květů

Číst dále
Chimérický květ

Množení chimér květním stvolem

U většiny fialek se na květním stvolu nacházejí palístky, tedy drobounké páry lístků, v jejichž patě se ukrývá tzv. spící pupen. Jestliže stvol utrhneme a zasadíme, pupen se probudí a vyroste z něj nová rostlinka. Poněvadž vyrůstá z pupenu a ne z jediné buňky jako u listového řízku, je vysoká šance, že si zachová znaky chiméry. Buďte připraveni, že všechny zasazené stvoly se nemusí uchytit, často po několika dnech uhynou.

Z fialky vylomte takový stvol, který má dobře vyvinuté palístky, otevřené květy i malá poupata, což indikuje dostatečnou zralost stvolu. Vrchní část s květy odřízněte 3 mm nad palístky a stonek zkraťte na délku okolo 2 cm. Do kelímku nasypte perlit nebo vermikulit, dolijte vodu a zapíchněte stvoly tak, aby se palístky zlehka dotýkaly perlitu. Kelímek vložte do pařeniště a umístěte ho na světlé místo bez slunce. Během několika týdnů až měsíců začne nad palístky (v místě jejich napojení na stonek) rašit nová rostlinka. Vyroste-li mimo tuto oblast, např. u kořenů, nebude pruhovaná. Důvodem je to, že se tato rostlinka utváří jen z epidermálního pletiva podobně jako při množení listem.

Zatímco z listového řízku získáte mnohdy až 10 mladých rostlinek, u květního stvolu můžete počítat jen s jednou nebo dvěma rostlinkami. Když povyrostou, opatrně přesaďte celý stvol i se zárodky rostlinek do výsevního substrátu. Po čase můžete rostlinky oddělit od mateřského stvolu. Buďte opatrní, neboť jsou křehčí než odnože vyrůstající z krčku dospělé fialky. Po oddělení je nechte zakořenit ve výsevním substrátu a dále pěstujte jako běžné mladé rostliny.

Množení chimér seříznutím krčku

Jak už jsem zmínila výše, pěstování chimér z květních stvolů je velmi náročné a zdlouhavé, mnohdy se nedaří získat potomky. Podobné to může být i s čekáním na odnože – některé chiméry rostou spořádaně a po celé roky neutvoří jedinou odnož. Jednou z možností rozmnožování chimér je pak umělé vyvolání produkce odnoží. K tomu potřebujete dospělou rostlinu, která má alespoň dvě řady listů. Vrcholovou část růžice odřízněte a nechte zakořenit v mokrém perlitu nebo přímo v substrátu. Spodní část rostliny ponechte v květináči a vložte ji do pařeniště. Do měsíce začnou na vrcholu koruny rašit nové rostlinky. Jakmile dostatečně povyrostou, oddělte je a pěstujte běžným způsobem. Původní část rostliny s kořeny buď vyhoďte (již nikdy nebude mít standardní tvar), nebo ji zkuste použít pro opětovné množení. S prodejem takto získaných odnoží vyčkejte raději do prvního kvetení, nezřídka sportují.