Množení fialek listovými fragmenty

Africké fialky lze množit nejen celými listovými řízky, ale i jejich fragmenty. Tento způsob používáme zejména při množení obřích listů ruských kultivarů, které plodí neochotně potomstvo, nebo při sázení polámaných či jinak poškozených listů, které je nám líto vyhodit. Mladé rostlinky afrických fialek jsou schopné vyrůstat takřka ze všech částí listové čepele, nejen z řapíku. Polámané, poškozené nebo mírně zahnívající listy tak není nutno vyhazovat, stačí je jen nařezat na menší kousky. Řapík k množení fialek vůbec nepotřebujeme. Množení pomocí fragmentů je vhodné provádět u fantazijních či jinak složitě zbarvených kultivarů, které mají tendenci sportovat. Nařezáním listu na více fragmentů zvýšíme počet mladých rostlin a tím i šanci získat správně kvetoucí fialku. Při řezání listové čepele je nutné použít dokonale čisté a ostré nástroje.

Množení fialek listovými fragmenty
Množení fialek listovými fragmenty

Základní řez provádíme zhruba v polovině výšky listu. Pokud je list dostatečně velký, můžeme ho nazřezat na tři a více částí. Nikdy nesázíme samotný řapík bez listové čepele, jelikož není schopen dát potomstvo a jen bude zbytečně zahnívat v květináči.

Množení fialek listovými fragmenty
Množení fialek listovými fragmenty

Fragmenty zasadíme řeznou plochou do mokrého perlitu a vložíme do pařeniště. Jakmile fragmenty zakoření, přesadíme je do výsevního substrátu a čekáme na tvorbu mladých rostlinek. Ty mohou vyrůstat i ze zadní části čepele.

Scroll to Top