Stanoviště a substrát

Tajemství úspěšného pěstování pokojových rostlin spočívá především ve znalosti podmínek, jaké panují na jejich přirozeném stanovišti. Co květina, to jiné nároky na pěstování. Jedna potřebuje ke svému zdárnému růstu velkou dávku slunečního svitu, druhá se ukrývá před ostrým sluncem ve stínu lesního porostu. Jedna si libuje v suché kamenité půdě, druhá ocení humózní půdu bohatou na vláhu a živiny. Čím lépe zvládnete napodobit přírodní podmínky daného druhu, tím krásnější rostliny budou zdobit vaši domácnost.

Každý jistě ví, že orchideje prospívají v kůrovém substrátu, zatímco kaktusům vyhovuje zemina s vysokým podílem písku. Také africké fialky mají určité nároky na kvalitu substrátu a zálivky, ale všeobecně se jedná o nenáročné pokojové rostliny, které kvetou i několikrát do roka. Právě násada květů bývá pro většinu lidí měřítkem toho, zda se rostlině daří, či nikoliv. Na vzhled listové růžice se příliš nehledí, neboť jen málokdo tuší, jaký potenciál v sobě africké fialky skrývají a jak nádherné listové růžice umí vytvořit. Spíše jsme zvyklí vídat rostliny, jejichž listy jsou v důsledku nevhodných pěstebních podmínek matné, povadlé a zažloutlé, nebo mají dlouhé krčky naklánějící se za světlem. V následující sérii článků o pěstování vám poradím, jak si při dodržení několika jednoduchých zásad můžete vypěstovat silné a zdravé rostliny, na které budete pyšní i v období, kdy zrovna nekvetou. Tak si uvařte dobrý čaj a pohodlně se usaďte. 🙂

Přírodní stanoviště saintpaulií

Domovem původních druhů saintpaulií jsou dva přímořské státy na východním pobřeží střední Afriky - Tanzanie a Keňa. Ve zdejších savanách, kde se pasou žirafy a zebry, byste však tyto vytrvalé byliny hledali marně. Většina druhů se vyskytuje v horských a podhorských lesích pohoří Eastern Arc, což je starý a poměrně rozsáhlý řetězec hor začínající v Taita Hills v jižní Keni a končící v pohoří Udzungwa v Tanzanii. Nemálo druhů roste i v nížinných lesích v okolí pobřežních měst Tanga, Pangani a Mombasa. Saintpaulie patří mezi endemické organismy. To znamená, že rostou pouze ve zmíněných lokalitách a nikde jinde na světě je již nenajdete.

Téměř všechny druhy saintpaulií vegetují na vlhkých a stinných místech tropického deštného lesa. Obvykle rostou na mechem pokrytých skalních výchozech a v úzkých skalních štěrbinách vyplněných jen slabou vrstvou listového humusu. Hojně rostou podél příkrých břehů potoků a vodopádů, kde jsou skrápěny osvěžujícími kapkami čerstvé vody. V sezoně intenzivních dešťů je většina druhů vystavena bohatému přísunu vody a vysoké vzdušné vlhkosti, přičemž složení půdy zaručuje volný průtok vody a eliminuje nebezpečí vzniku hniloby kořenů.

Původní druhy saintpaulií rostoucí na svislých krasových útvarech Amboni Caves v Tanzanii. V sezóně dešťů stéká voda po skalách, aniž by ohrozila rostliny hnilobou. V suché sezóně čerpají rostliny vláhu z vysoké vzdušné vlhkosti.
© Patrick Blanc.

Moderní šlechtěné kultivary jsou pochopitelně méně náročné na podmínky prostředí než botanické druhy a dají se poměrně snadno pěstovat i v domácnostech. Jak ale dosáhnout toho, aby rostlina skutečně prospívala a ne jen smutně přežívala? Základem úspěchu je správně připravený substrát. Africké fialky potřebují dobře vylehčený substrát s pórovitou strukturou a schopností udržovat přiměřenou vlhkost okolo jemných vlásečnicových kořenů. Můžete používat jak zemité substráty pro pokojové rostliny, tak i různá hydroponická média neobsahující žádnou zeminu (např. kokosový nebo minerální substrát). Jelikož je druhá varianta o něco náročnější na zajištění optimálního přísunu živin, měření EC a pH živného roztoku, budu se věnovat pouze pěstování v zemitých substrátech, které je pro naprostou většinu hobby pěstitelů fialek nejpřirozenější. Pokud přeci jen uvažujete o hydroponickém pěstování, pak doporučuji nastudovat veškeré informace na webových stránkách pěstitelů chilli papriček a konopí, neboť jejich pěstební metody jsou do detailu propracované a na velmi vysoké úrovni 😉

V dobách, kdy nebyly k dispozici balené substráty na bázi rašeliny, si pěstitelé míchali vlastní směsi složené z hrabanky, listovky, drnovky, písku a dřevěného uhlí. Taková půdní směs nebyla pro pěstování afrických fialek v domácnostech příliš ideální, protože často obsahovala zárodky patogenních organismů, například houbových chorob, háďátek a jiných půdních škůdců. Problém představovalo i neznámé složení půdy, kontaminace zbytkovými hnojivy či chemikáliemi. Metody sterilizace zeminy a boj proti patogenům byly v proslulém časopise African Violet Magazine jedním z nejprobíranějších témat. Dnes to máme mnohem jednodušší, v každém květinářství můžeme zakoupit balený substrát, který je připraven pro snadné a bezpečné pěstování pokojových rostlin. Základní surovinou pro výrobu pěstebních substrátů je již několik desetiletí rašelina. Světové zásoby rašeliny bohužel nejsou nevyčerpatelné, těžba má navíc značně negativní dopad na ekologii, a tak se hledají způsoby, jak její spotřebu omezit. Avšak výborná nasákavost vodou, vzdušná struktura, absence jedovatých látek, plevele a patogenů z ní nadále dělají jedinečné médium pro pěstování hrnkových rostlin.

Rašelinové substráty a jejich vlastnosti

Zjednodušeně se rašelina dělí na slatinnou a vrchovištní. Slatinná rašelina vzniká rozkladem dřevin, trav, plevele i živočichů v trvale zamokřených nížinných biotopech. Je bohatší na obsah živin, má tmavě hnědou barvu, drobivou konzistenci a nízkou kypřící schopnost. Pro výrobu pěstebních substrátů se používá hlavně vrchovištní rašelina, která vzniká ve vyšších polohách rozkladem rašeliníku. Těží se např. v pobaltských státech (Litva, Lotyšsko, Estonsko), v severním Německu, Irsku, Rusku a Bělorusku. Má kyselou reakci, vyšší vzdušnou kapacitu a je chudší na obsah minerálních látek. Vlastnosti vrchovištní rašeliny závisí především na stupni rozkladu rašeliny, na klimatických podmínkách panujících v dané oblasti, na způsobu těžby nebo na konečném třídění do zrnitostních frakcí.

Podle stupně rozložení se vrchovištní rašelina dělí na bílou a černou. Bílá rašelina pochází z horních vrstev a je charakteristická nízkým stupněm rozložení. Má výbornou nasákavost vodou, díky čemuž se prodlužuje interval mezi zaléváním. Z ekonomických důvodů převládá těžba frézováním, kdy se odebírá tenká vrstva rašeliny, která se suší na slunci na vlhkost cca 50 % a následně se skladuje. Frézováním se zpravidla získává jemnější frakce rašeliny, což se může odrazit v nižším stupni provzdušnění substrátu. Při dražším způsobu těžby borkováním  se rašelina těží ve formě cihel, které se skládají do stěny a suší po dobu až jednoho roku. Borkovaná rašelina mívá obvykle vyšší podíl vláknitých částí a menší podíl prachových částic, což přispívá k lepšímu provzdušnění a prosychání substrátu. Vzhledem k náročnosti těžby je borkovaná rašelina dražší, proto se přidává zejména do profesionálních značkových substrátů. Černá rašelina pochází ze spodních vrstev rašeliniště, je starší, dobře rozložená a těží se pouze frézováním. Má jemnou strukturu, neobsahuje vlákna a vlivem nižší vodní kapacity rychleji vysychá. Jakmile přeschne, je obtížné obnovit její nasákavost. Při vydatnější zálivce se naopak rozbahní a dochází k zahnívání kořenů vlivem nedostatku vzduchu.

Kvalitní substráty se zpravidla míchají z obou druhů rašelin, světlé i černé, čímž se dosahuje různé struktury a nasákavosti pro potřeby konkrétních druhů rostlin. Některé výrobky se mísí ještě s kůrovým humusem a zeleným kompostem pro podporu biologické aktivity, dále s jílem, pískem, kokosovým vláknem a perlitem. Přirozeně nízké pH vrchovištní rašeliny se při výrobě dorovnává dolomitickým vápencem a protože rašelina neobsahuje téměř žádné živiny, přimíchává se do substrátů také hnojivo. Některé substráty jsou označeny jako propařované, tedy bez zárodků patogenů. Ovšem substrát je sterilní jen do té doby, dokud neotevřete obal, poté ho ihned kolonizují mikroskopické spory hub a plísní, které se přirozeně vyskytují okolo nás. Sterilitu narušuje také nevhodné skladování, takže i propařený substrát si můžete koupit se smutnicemi.

Substrát šitý na míru africkým fialkám

V České republice se prozatím nedá koupit substrát určený speciálně pro africké fialky. Ale to vůbec nevadí, fialky se běžně sázejí do substrátu pro pokojové nebo kvetoucí rostliny, který můžete smíchat se substrátem pro výsev a množení. Výsevní substráty obsahují nižší hladinu minerálních solí, což eliminuje riziko popálení jemných vlásečnicových kořínků fialek. Celkový obsah živin (koncentraci minerálních solí) udává hodnota EC, elektrická vodivost. Tento údaj naleznete na zadní straně obalu substrátu. Čím více solí substrát obsahuje, tím je hodnota EC vyšší. Běžné substráty pro pokojové rostliny mají EC v rozmezí 0.8-1.2, přičemž substráty s hodnotou 0.8 jsou ideální pro středně velké sazenice a ty s hodnotou 1.2 pro dospělé sazenice v aktivní fázi růstu. Výsevní substráty mají EC okolo 0.6 a sázíme do nich malé rostlinky čerstvě oddělené od listu nebo oslabené, zmlazované či jinak stresované rostliny bez bohatého kořenového balu. Čerstvě přesazené fialky nikdy nehnojte, v prvních 2-3 týdnech si vystačí se základní výživou obsaženou v substrátu.

Vitalitu rostlin významně ovlivňuje pH pěstebního média. Kdo má zahrádku, ten ví, že azalky a borůvky potřebují půdu s kyselejší reakcí, zatímco levandulím se bude dařit v neutrální až mírně zásadité půdě. Optimální pH substrátu pro africké fialky se pohybuje v rozmezí 6-7, což jsou slabě kyselé až neutrální půdy. Při těchto hodnotách je fialce k dispozici nejvíce živin a dosahuje nejlepších růstových výsledků. Pokud se pH výrazně odchyluje od těchto hodnot (pod 5.3 nebo nad 7.5), může docházet k blokaci příjmu některých prvků a rostlina pak i přes dostatečné přihnojování strádá. Hodnota pH je uvedena vždy na zadní straně obalu, ale u běžně dostupných substrátů z hobbymarketů nebývá příliš konkrétní, obvykle na etiketě najdete rozpětí 5-6.5 nebo 5.5-7, což je univerzální hodnota pro většinu pokojových rostlin. I když reálné pH substrátu bude o něco nižší, než je pro africké fialky optimální, nelámejte si s tím hlavu. Pokud je substrát kvalitní a biologicky aktivní, rostlina si ho dokáže přizpůsobit k obrazu svému. O doporučeném pH se zmiňuji hlavně proto, abyste byli při nákupu obezřetní a nevybírali substrát jen podle názvu a účelu použití. Už jsem se setkala například s množárenským substrátem, který měl na etiketě deklarovanou hodnotu pH v rozpětí 4-4.5 a ten je bez dodatečné úpravy pro africké fialky nevhodný.

V mnoha návodech na pěstování je uvedeno, že se africké fialky pěstují ve směsi rašeliny, písku a perlitu. Tahle informace je ovšem zavádějící a může vám způsobit nemalé starosti. Pokud totiž v dobré víře koupíte produkt označený jako rašelina, pak se zpravidla jedná o přírodní formu bez dodatečné úpravy. Taková rašelina má nízké pH a přidává se ke kyselomilným rostlinám, jako jsou borůvky, azalky a vřesy. V podobných receptech by měl pisatel jasně uvést, zda má na mysli přírodní rašelinu, jejíž pH bude potřeba dorovnat dolomitickým vápencem, nebo substrát vyrobený na bázi rašeliny s již upravenou hodnotou pH a základních živin. Pokud nemáte zkušenosti s úpravou pH, pak se čisté rašelině vyhněte.

Pokud jde o značku zeminy, tak tady je každá rada drahá. V předchozí kapitole jsme si sice popsali vlastnosti jednotlivých druhů rašelin, ale v praxi tyto informace příliš nevyužijete, neboť přesné složení substrátů je zřejmě výrobním tajemstvím. Většinou je na obalu uvedena okecávací věta, že substrát je vyroben z kvalitní vytříděné světlé a tmavé rašeliny. Ovšem v jakém poměru jsou tyto rašeliny zastoupeny, jakým způsobem byly těženy nebo ze které oblasti pocházejí se z obalu nedozvíte. Takže nezbývá nic jiného, než koupit různé druhy substrátů a vyzkoušet, jak si budou rozumět s vašimi fialkami a vaším způsobem pěstování. Osobně mi nevyhovuje například Agro pro pokojové rostliny, který je asi nejdostupnějším substrátem pro hobby pěstitele. Přestože jiným pokojovým rostlinám se v něm daří poměrně slušně, pro africké fialky se mi zdá být příliš hutný a sléhavý. Také ho s oblibou vyhledávají smutnice. Dříve jsem nejraději používala a doporučovala Supresivní substrát Forestina, a to jak výsevní, tak i pro pokojové rostliny. Bohužel v poslední době jsem dvakrát narazila na výrobek, který byl takřka nepoužitelný, rašelina byla rozemletá na prach a po zalití se rozbahnila. Možná jsem měla jen smůlu na špatný kus, ale podobnou zkušenost mi potvrdilo více pěstitelů. S dobrou strukturou a kyprostí rašeliny jsem se setkala u substrátu Forestina pro pokojové rostliny bez supresivního účinku. Bohužel i tentokrát skončil obsah na záhonu, jelikož jsem natrefila na přesušený výrobek, který zcela odolával mým snahám o provlhčení. Po několika dalších neúspěšných pokusech sehnat v běžném marketu vyhovující substrát jsem se rozhodla objednat substrát z growshopu. Momentálně testuji značku BioNova a zdá se, že mým fialkám vyhovuje. Struktura rašeliny je diametrálně odlišná od předchozích výrobků, je kyprá a jakoby šťavnatá, po otevření pytle měla optimální vlhkost. Po zalití zůstává substrát déle vlhký, nemusím tak často zalévat. Určitě budu chtít vyzkoušet i jiné značky z growshopů, horkým kandidátem je Plagron Lightmix. Jisté je, že k běžným substrátům se již nevrátím.

Čím vylehčit zeminu?

Jakýkoliv zemitý substrát ztrácí po čase kyprost a prodyšnost. Jakmile příliš sesedne, nemůže ke kořenům proudit dostatečné množství vzduchu a zemina rychle degraduje, laicky řečeno kysne. Rostlinám, zvláště africkým fialkám, se pak přestává dařit, což se typicky projevuje zpomalením růstu, zmenšováním listové růžice, stárnutím spodních listů, matným a nezdravým vzhledem. Aby substrát zůstal co nejdéle čerstvý, je potřeba přimíchat do něj větší množství provzdušňujících přísad. Někteří výrobci sice přidávají do substrátů různé vylehčující nebo hydratační složky (perlit, bentonit či zeolit), avšak podíl těchto složek bývá pro potřeby afrických fialek naprosto zanedbatelný. Nepodléhejte marketingovým heslům na obalech, jednotlivé přísady budete muset dokoupit zvlášť.

Pokud ode mne očekáváte zaručený recept na tu nejlepší směs pro fialky, tak vás zklamu. Každý pěstitel si musí najít svůj vlastní recept a přizpůsobit ho svým pěstebním podmínkám. Pokud vás například nebaví pravidelně zalévat nebo žijete v teplém bytě s nízkou vzdušnou vlhkostí, můžete do substrátu přimíchat větší podíl kokosové drti nebo vermikulitu, které udržují v substrátu stabilnější vlhkost při zachování dobré prodyšnosti. Máte-li naopak úchylku zalévat rostliny každý den, nebo pěstujete rostliny v chladnější místnosti, přimíchejte do substrátu vyšší podíl perlitu, který zajistí rychlejší odtok vody a prosychání substrátu. Kvalitní a dostatečně vylehčený substrát by měl po třech dnech od zalití začít zvolna prosychat. Povrch substrátu má být v té době ještě mírně vlhký, ale již ne viditelně mokrý a lesklý. Dlouhodobě těžký a přemokřený substrát může způsobit hnilobu kořenů a také brzy kysne. Naopak příliš propustný a vysychavý substrát může být příčinou přesychání jemných kořínků a následného strádání rostlin. V obou případech je nutné upravit buď složení substrátu, nebo četnost zálivky. Zní to složitě? Ale vůbec ne! Je to podobné, jako když se učíte vařit guláš. S každou další přípravou ladíte množství ingrediencí, až bude jednoho dne dokonalý. Proto můžete na internetu najít tolik receptů na ideální substrát pro africké fialky. Co pěstitel, to jiné pěstební podmínky a zkušenosti.

Perlit

Vzhledově připomíná kuličky polystyrenu. Je nejzákladnější přísadou do substrátu pro africké fialky. Prodává se v zahrádkářských potřebách nebo hobbymarketech typu OBI, Hornbach. Usnadňuje průtok vody a snižuje hmotnost zeminy. Cena za pytlík o objemu 3 l se pohybuje okolo 40-60 Kč. V e-shopech se dá koupit větší balení za méně peněz.

Vermikulit

Lze ho koupit ve vybraných chovatelských potřebách jako podestýlku do terárií, je ale poměrně drahý. Výhodnější je objednat si v e-shopu volně sypaný. Zeminu vylehčuje a zároveň plní funkci zásobárny vody, jelikož nasává přebytečnou vodu ze zálivky a poté ji uvolňuje zpět do zeminy. Navíc obsahuje pro rostlinu důležité minerály jako hořčík, mangan, vápník, křemík a měď.

Kokosový substrát

Kokosový substrát, známý také pod názvy lignocel či cocopress, je přírodní nasákavý materiál z mletých skořápek kokosových ořechů. Z malé slisované kostky získáte cca 9 l hmoty podobné kvalitní rašelině. Cena začíná na 50 Kč a lze ho koupit v každém lepším zahradnictví. Tím, že obsahuje delší vlákna, přispívá k provzdušnění zeminy.

Rašeliník

U nás prozatím nepříliš známou, avšak ve světě hojně využívanou přísadou je mech sfagnum (rašeliník). Chová se jako houba, a tak dokáže pojmout velké množství zálivky, aniž by zemina zůstala přemokřená. Pozor na jeho nízké pH – dle druhu se pohybuje okolo 3-5, takže při užití většího množství je potřeba dorovnat pH substrátu vápencem.

Kokosový substrát, stejně jako rašeliník, se prodává ve formě lisovaných briket. Není nutné namáčet celou kostku, můžete si odlomit jen potřebné množství. Po zalití vodou zvětší oba svůj objem. Přebytečnou vodu lehce vymačkejte, mech nastříhejte na menší kousky a přimíchejte do zeminy. Perlit a vermikulit je vhodné před použitím propláchnout vodou v jemném sítu, aby se vyplavil prach, který by mohl dusit jemné kořínky fialek.

Substrát doporučuji před sázením fialek dobře provlhčit. Perlit a vermikulit propláchnu vodou v jemném sítu a ještě mokré je přidávám k rašelině. Rostlinky zasazené do předem provlhčené zeminy není potřeba v prvních dnech příliš zalévat, takže substrát zůstává kyprý, čímž se zvyšuje šance na rychlé zakořenění rostlin. Navíc pokud se pokoušíte zalít rostlinu čerstvě zasazenou do suché rašeliny, vyplaví se perlit na povrch a dojde k nežádoucímu sesednutí substrátu.

Hrníčková kuchařka

Protože z vlastní zkušenosti vím, jak moc potřebují začínající pěstitelé konkrétní údaje a ne jenom politické tlachání, tak nějaké poměry a parametry přeci jen uvedu, abyste se měli od čeho odrazit. Znovu opakuji, že uvedené poměry jsou pouze orientační, klidně můžete některé složky přidat více nebo ji naopak vynechat.

Zemina + perlit

Základní, levnou a dobře fungující směs pro africké fialky si můžete vytvořit prostým smícháním substrátu pro pokojové rostliny s perlitem. Jedná se o osvědčenou klasiku, kterou používají začínající pěstitelé po celém světě. Vhodný poměr je 3:1, tedy 3 hrnky zeminy na 1 hrnek propláchnutého perlitu. Občas můžete na internetu najít poměr 1:1 (tedy 1 hrnek zeminy na 1 hrnek perlitu), ale taková směs je až příliš propustná a hodí se spíše pro speciální metody zavlažování (kapilární rohože, knoty, kapková závlaha), kde je substrát udržován permanentně vlhký a potřebuje více „větrat“.

Zemina + perlit + kokos

Pokud máte tu možnost, určitě doporučuji přidat do směsi trochu kokosového substrátu. Pokud vám ujede ruka při zalévání, dokáže absorbovat přebytečnou vlhkost, čímž se eliminuje riziko rozbahnění a sesednutí zeminy. Umí pomoci i s opačným problémem: určitě se vám někdy stalo, že přesušený substrát nešlo zalít, voda stála na povrchu nebo jen protekla do misky, aniž by se pořádně vsákla do substrátu. Přidání kokosu podpoří lepší vsakování vody do suché zeminy. Optimální směs můžete vytvořit ze 3 hrnků zeminy, 1 hrnku kokosu a 1,5 hrnku perlitu. Kokosový substrát doporučuji objednat z growshopu, bývá lépe propraný, méně zasolený a trošku hrubší než ty nejlevnější kostky slisovaného prachu z běžných supermarketů. Tuto směs používám hlavně pro malé rostlinky, u kterých se předpokládá brzké přesazování. Je levná, ale funkční.

Zemina + vermikulit ( + perlit, + kokos)

Dále přichází na řadu vermikulit. Mnoho zkušenějších pěstitelů ho používá jako plnou náhradu za perlit, který má tendenci vyplavovat se na povrch substrátu a nehezky žloutnout. Množství lze použít stejné jako u perlitu, tedy 3 hrnky zeminy na 1 hrnek vermikulitu. Klidně můžete přidat do směsi ještě 1/2 hrnku perlitu. Také menší hrnek kokosu směsi neublíží, ale jeho funkci částečně přebírá vermikulit. Tato směs je vhodná zejména pro ty, kteří potřebují udržet substrát déle vlhký (slunné byty, delší nepřítomnost). Směs zeminy, kokosu, perlitu a vermikulitu používám s ohledem na vyšší pořizovací cenu vermikulitu převážně jen pro dospělé rostliny, o kterých vím, že zůstanou v mé sbírce a u kterých neočekávám brzké přesazování. 

Přehrát video

Zemina + perlit + vermikulit + kokos + rašeliník

Rašeliník používají k vytunění směsi spíše jen zkušení pěstitelé. Jednak se obtížně shání, jednak je dobré pohlídat si pH výsledné směsi, protože rašeliník může být podle druhu značně kyselý. Pokud ho přidáte do substrátu až příliš, může se pH směsi výrazně odklonit od doporučených hodnot a způsobit růstové potíže fialek. Rašeliník se obvykle používá v kombinaci s perlitem i vermikulitem, já jsem např. vyzkoušela směs připravenou ze 3 hrnků zeminy, 1/2 hrnku perlitu, 1/2 hrnku kokosu, 1/2 hrnku vermikulitu a 1/2 hrnku nastříhaného rašeliníku. Tuto směs ale téměř nepoužívám, jsem líná shánět rašeliník a hlídat jeho pH.

Kokosový substrát, propláchnutý perlit a v pozadí vysoce kvalitní rašelinový substrát značky BioNova.

Směs rašelinového substrátu značky BioNova s dodatečně přidaným kokosovým substrátem a cca 35% perlitu.

Optimálně vylehčený substrát podporuje rozvoj kořenové soustavy a omezuje zahnívání. Zdravé kořeny jsou krémové barvy, jemně ochlupené a bohatě rozvětvené.

Zdravá rostlina africké fialky, na kterou je radost pohledět i v období, kdy zrovna nekvete. Listy jsou optimálně velké, pravidelně rozmístěné a mají svěží zelenou barvu. Růžice je vzdušná, bez známek chorob, dostatečné mezery mezi listy dovolí proniknout budoucím poupatům na svět. Ač to tak na fotografii nevypadá, rostlina měří slušných 25 cm a je pěstována v květináči o průměru 8 cm.

Slovo závěrem...

Pokud to s pěstováním afrických fialek myslíte vážně, vyvarujte se nákupu nejlevnějších substrátů v supermarketech, kde za 50 Kč získáte 20 litrů suché, prašné a nepoužitelné hmoty. Nezdráhejte se investovat do kvalitního substrátu (cca 250-300 Kč za 50 litrů substrátu) a vylehčujících přísad. Finanční rozdíl není tak výrazný a vložené finance se vám mnohonásobně vrátí v podobě zdravých rostlin. Ušetříte nejen za postřiky proti houbovým chorobám, ale také snížíte spotřebu rašeliny, neboť optimálně vylehčený substrát vydrží déle čerstvý a nadýchaný, takže nebudete muset rostliny tak často přesazovat. Kvalitně připravená směs dokáže také napravit vaše drobné pěstební chyby, lépe se vyrovná např. s přelitím nebo přehnojením. Je-li substrát dostatečně vylehčený, vůbec mu neuškodí občasné prolití slabým proudem vody, čímž se vyplaví zbytky nespotřebovaných minerálních solí či odpadních látek, které mohou rostlinu poškodit. V neposlední řadě si můžete dovolit rostlinu tu a tam osprchovat, neboť vylehčený substrát rychleji vysychá a eliminuje riziko hniloby. A africké fialky koupání milují, jsou přeci z pralesa!