Africké fialky

LE-Rozhdenie Galaktiki

Pěstování afrických fialek

Tvarování afrických fialek a péče o jejich vzhled

S přesazováním afrických fialek úzce souvisí řada doplňkových činností, které se v angličtině označují výrazem grooming, péče o vzhled. Níže uvedené zásady všichni dobře známe, ale ne vždy se nám je daří dodržovat. Pravidelná péče je však důležitá, jelikož pomáhá udržet rostliny zdravé a pěkné na pohled.

Základní péče

Mezi základní činnosti patří odstraňování suchých nebo nahnilých květů a listů, které mohou být semeništěm houbových onemocnění a plísní. Stejně tak odstraňujeme staré zažloutlé listy ze spodní řady růžice, poněvadž ubírají rostlině energii. Mnoho kultivarů vyhání boční odnože. Pokud se nejedná o převislý kultivar, měli bychom je vylamovat, jinak budou později konkurovat mateřské rostlině, stínit si a deformovat se. To může později vést až ke zpomalenému růstu rostliny a absenci květů. Odnože vypichujeme buď v zárodku, nebo je necháme mírně povyrůst a zasadíme je jako náhradní rostlinky do samostatných květináčků. Zaprášené listy můžeme omýt vlažnou vodou. Police pravidelně omýváme a dezinfikujeme. Pořizujeme si jen tolik rostlin, o kolik jsme schopni se postarat. Pěstování nám musí přinášet radost, nikoliv starost.

Co dělat s vadnoucími květy?

Květy, které jeví známky uvadání, průběžně odstraňujte. Jednotlivé květy můžete odstřihnout nůžkami, nebo prostě jen uštípnout nehty. Uvadá-li celý květní stvol, vylomte ho beze zbytku z místa jeho napojení na krček rostliny.

S tvarováním začínám u mladých rostlin, kterým vylamuji trojici dětských listů. Tyto prvotní listy jsou i v dospělosti malé a bez výrazného prošívaní. Nemohu to vědecky podložit, ale všimla jsem si, že fialka pak rychleji dospívá.

Tato růžice by rovněž potřebovala upravit, ale protože se jedná o výrazně panašovanou fialku, rozhodla jsem se označené listy ještě chvíli ponechat, aby se podílely na její výživě. Odstraněním zelených listů bych fialku oslabila. 

Tvarování fialek růžicovitého typu

S péčí o vzhled souvisí především tvarování listové růžice. Miluji upravené rozetky s pravidelně poskládanými listy a snažím se docílit pěkného kulatého tvaru růžice. Ne každý kultivar se dá dobře tvarovat, mnohé ruské / ukrajinské fialky s vlnitými listy mají sklon k nepravidelnému růstu, říkám tomu samá ruka, samá noha. Také některé specifické kultivary (s listy typu bustle back či longifolia) se k tvarování příliš nehodí.

Nicméně většinu kultivarů lze pomocí několika jednoduchých zásahů vytvarovat do pěkné souměrné rozetky. Základem úspěchu je dopřát rostlinkám dostatek prostoru okolo sebe, aby mohly své listy volně rozložit a nic je neomezovalo v růstu. Rostliny namačkané na malém prostoru se vytahují za světlem, listy vybočují z řady a různě se kroutí, ohýbají. Velmi dobře se mi pracuje s rostlinami pěstovanými na regálech pod umělým osvětlením. Jelikož na ně dopadá světlo shora a rovnoměrně, nemají tendenci se naklánět do strany a jejich růžice je přirozeně plochá. Fialky pěstované na oknech je potřeba několikrát do měsíce pootočit, aby se nenakláněly za světlem. Další aktivita pak spočívá v odstraňování přebytečných listů, a to již od raného věku.

Pořadí Růstu Listů Africké Fialky

Listy této fialky jsou očíslovány v přibližném pořadí jejich růstu. U fialek s přirozeně souměrnou růžicí vyrůstají listy ve trojicích a tvoří tak pomyslný trojúhelník. Dorůstající listy postupně vyplňují mezery o patro níže, čímž v dospělosti vznikne typický kulatý tvar růžice.

U starších rostlin vylamuji takové listy, které narušují symetrii růžice; v případě fialky výše to jsou všechny červeně označené listy.

Tvarování růžice africké fialky

Po dvou měsících dorostlo této fialce množství nových listů a získala kompaktnější vzhled. K dokonalosti má ovšem ještě daleko.