Tvarování fialek a péče o jejich vzhled

S přesazováním afrických fialek úzce souvisí řada doplňkových činností, které se v angličtině označují výrazem grooming, péče o vzhled. Uvedené zásady všichni dobře známe, ale ne vždy se nám je daří dodržovat. Pravidelná péče je však důležitá, jelikož pomáhá udržet rostliny zdravé a pěkné na pohled. Mezi základní činnosti patří odstraňování suchých nebo nahnilých květů a listů, které mohou být semeništěm houbových onemocnění a plísní. Stejně tak odstraňujeme staré zažloutlé listy ze spodní řady růžice, poněvadž ubírají rostlině energii. Mnoho kultivarů vyhání boční odnože. Pokud se nejedná o převislý kultivar, měli bychom je vylamovat, jinak budou později konkurovat mateřské rostlině, stínit si a deformovat se. To může později vést až ke zpomalenému růstu rostliny a absenci květů. Odnože vypichujeme buď v zárodku, nebo je necháme mírně povyrůst a zasadíme je jako náhradní rostlinky do samostatných květináčků. Zaprášené listy můžeme omýt vlažnou vodou s přídavkem šetrného mýdla. Police pravidelně omýváme a dezinfikujeme. Pořizujeme si jen tolik rostlin, o kolik jsme schopni se postarat. Pěstování nám musí přinášet radost, nikoliv starost.

Tvarování fialek růžicovitého typu

S péčí o vzhled souvisí hlavně tvarování listové růžice. Miluji upravené rozetky s pravidelně poskládanými listy a snažím se docílit pěkného kulatého tvaru růžice. Ne každý kultivar se dá dobře tvarovat, zejména ruské fialky s vlnitými listy mají sklon k nepravidelnému růstu, říkám tomu samá ruka, samá noha. Rovněž některé specifické kultivary (například s listy typu bustle back a longifolia) se k tvarování příliš nehodí. Nicméně většinu kultivarů lze pomocí několika jednoduchých zásahů vytvarovat do pěkné souměrné rozetky. Základem úspěchu je dopřát rostlinkám dostatek prostoru okolo sebe, aby mohly své listy volně rozložit a nic je neomezovalo v růstu. Rostliny namačkané na malém prostoru se vytahují za světlem, listy vybočují z řady a různě se kroutí, ohýbají. Velmi dobře se mi pracuje s rostlinami pěstovanými na regálech pod umělým osvětlením. Jelikož na ně dopadá světlo shora a rovnoměrně, nemají tendenci se naklánět do strany a jejich růžice je přirozeně plochá. Fialky pěstované na oknech je potřeba několikrát do měsíce pootočit, aby se nenakláněly za světlem. Další aktivita pak spočívá v odstraňování přebytečných listů, a to již od raného věku.

Tvarování růžice africké fialky

S tvarováním začínám u mladých rostlin, kterým vylamuji trojici tzv. dětských listů. Tyto prvotní listy jsou i v dospělosti malé, s hladkými okraji a bez výrazného prošívaní. K množení je nepoužíváme. Nemohu to vědecky podložit, ale všimla jsem si, že fialka pak rychleji dospívá.

Tvarování růžice africké fialky

Tato růžice by rovněž potřebovala upravit, ale protože se jedná o výrazně panašovanou fialku, rozhodla jsem se označené listy ještě chvíli ponechat, aby se podílely na její výživě. Odstraněním zelených listů bych fialku oslabila. Musím počkat, až povyrostou a zezelenají nové středové listy.

Tvarování růžice africké fialky
Tvarování růžice africké fialky
Tvarování růžice africké fialky

U starších rostlin vylamuji takové listy, které narušují symetrii růžice; v případě fialky výše to jsou všechny červeně označené listy. Po dvou měsících dorostlo této fialce množství nových listů a získala kompaktnější vzhled. K dokonalosti má ovšem ještě daleko.

Souměrná růžice africké fialky

Listy této fialky jsou očíslovány v přibližném pořadí jejich růstu. U fialek s přirozeně souměrnou růžicí vyrůstají listy ve trojicích a tvoří tak pomyslný trojúhelník. Dorůstající listy postupně vyplňují mezery o patro níže, čímž v dospělosti vznikne typický kulatý tvar růžice.