Škůdci a choroby afrických fialek

Africké fialky musíme pravidelně prohlížet a v případě nákazy ihned ošetřit. Při hledání živočišných škůdců prohlížíme zejména spodní strany mladých listů, květy a poupata. Houbové choroby lze rozeznat podle šedého povlaku na listech, mohou se také projevit vadnutím rostlin. Nejlepší obranou proti škůdcům a chorobám je prevence.

Padlí je jedním z nejrozšířenějších houbových onemocnění, které se projevuje šedobílým moučným popraškem na listech i květech fialky.

Příčinou hniloby může být nadměrná zálivka, těžký upěchovaný substrát a příliš hluboké zasazení rostliny do substrátu. Většina napadených fialek během několika dní zcela hyne.

Roztočík je mikroskopický pavouček, který není tedy viditelný pouhým okem. Zdržuje se především v srdíčku fialky. Rostlina špatně prospívá a do dvou let zcela hyne.

Třásněnka je drobounký tmavý hmyz se štíhlým, čárkovitě protáhlým tělem. Hlavním poznávacím znamením je vysypaný pyl na květech a nezdravě vyhlížející květy.

Kořenoví červci jsou drobní ploší škůdci, jejichž tělo je chráněno bílými voskovitými výpotky. Tvoří husté kolonie v půdě a okolí krčku rostliny. Napadená rostlina zakrňuje a málo kvete.

Mrazivý vzduch, který trvale proudí přes mikroventilaci oken, způsobuje nevzhledné skvrnitosti listů i jejich následné vodnatění a uhnívání.

Fasciace, srůstová malformace, nebo lidově řečeno zipování. To vše jsou výrazy pro vzácnou růstovou abnormalitu, v jejímž důsledku se na rostlině utvářejí zdvojené listy nebo zdvojená srdíčka.