Hniloba krčku a srdíčka

Hniloba srdíčka a hniloba kořenového krčku patří mezi závažné choroby afrických fialek. Původcem onemocnění je početná skupina půdních hub, mezi které patří například Pythium ultimum, Phytophthora nicotianae aj. U většiny napadených fialek jsou následky fatální, rostliny během několika dní zcela hynou. Příčinou hniloby může být nadměrná zálivka, těžký upěchovaný substrát a příliš hluboké zasazení rostliny do substrátu. Ke hnilobě kořenů dochází rovněž při nízké a nepravidelné zálivce, poněvadž přeschlé kořeny nejsou schopné přijímat vodu a po zalití uhnívají.

V případě hniloby kořenového krčku se nákaza projevuje hnědnutím krčku a postupným uhníváním celého kořenového systému. Tohoto počátečního stadia nemoci si ale všimneme jen málokdy, poněvadž probíhá skrytě pod povrchem zeminy. Zanedlouho začínají uhnívat také listy: nejprve uvadají spodní listy, postupně se nákaza šíří až k vrcholku rostliny. Fialka na první pohled vypadá, že potřebuje zalít. Pokud je však zemina mokrá, v žádném případě rostlinu nezaléváme, jinak celou situaci ještě zhoršíme. Během 2 až 3 dnů zpravidla dochází k rozpadu kořenového krčku a úhynu rostliny. Abychom rostlinu zachránili, musíme ji co nejdříve vyklopit z květináče, odstranit všechny povadlé či poškozené listy a ponechat na rostlině jen zdravé srdíčko (4-6 listů). Odlámáním listů se zvětší plocha krčku, který seřízneme až na zdravou tkáň. Tu poznáme tak, že plocha řezu bude mít zelenou nebo červenou barvu (podle rubu listů) a nebudou na ní patrné hnědé letokruhy, které značí přítomnost hniloby. Takto upravenou fialku ošetříme fungicidním přípravkem (např. Previcur) a dáme zakořenit do sklenice s vodou nebo do mokrého perlitu. Jakmile rostlina dostatečně zakoření, zasadíme ji do vzdušného substrátu.

Hniloba kořenů u afrických fialek
Hniloba kořenů u afrických fialek

Při hnilobě krčku stoupá nákaza od kořenů do spodních listů a poté vzhůru do srdíčka. Spodní listy vadnou a fialka vypadá, jakoby potřebovala vodu. Fialku zachráníme odříznutím shnilé části krčku, případně celkovým omlazením.

Při hnilobě srdíčka začínají uhnívat nejprve mladé listy ve středu růžice. Nákaza se šíří ze srdíčka přes řapíky do čepelí listů, které velmi rychle měknou, černají a uhnívají. Postupně dochází k rozpadu krčku a v konečné fázi i k odumírání vlastních kořenů. Pěstitelé, kteří kontrolují své rostliny několikrát denně, mohou kultivar zachránit včasným odebráním listu k množení. V ostatních případech je záchrana nakažených rostlin takřka nemožná, jelikož hniloba srdíčka dokáže zlikvidovat fialku během jediného dne.

Hniloba srdíčka u afrických fialek
Hniloba srdíčka u afrických fialek

Hniloba srdíčka má velmi rychlý průběh. Ráno jsem pořídila ilustrační obrázek s tím, že fialku večer ošetřím a přesadím. Bohužel večer již nebylo co zachraňovat, fialka zcela shnila a uschla.

Scroll to Top