Africké fialky

Smutnice Na Lepové Desce

Nemoci afrických fialek

Smutnice

Drobné černé mušky (Bradysia, v angličtině fungus gnat) se staly součástí mnoha komerčních substrátů na bázi rašeliny, s oblibou se však usazují i v jiných vlhčích pěstebních médiích. Často zmateně poletují okolo květináčů nebo běhají po povrchu substrátu. Dospělé mušky nejsou nebezpečné, pohlídat byste si měli spíše larvy.

Popis škůdce

Dospělé mušky měří 2–4 mm a mají průhledná křídla. Připomínají miniaturní komáry. Dospělí jedinci nakladou do pěstebního média zhruba 200–250 průhledných vajíček, z nichž se poté vylíhnou larvy podobné červíkům. Ty mohou dosáhnout délky až 5 mm, jsou průhledné a mají černou hlavičku. Většina z nich jsou samičky, takže rychlost nárůstu populace je poté vysoká.

Jak škodí Smutnice

Dospělé mušky nejsou pro rostlinu nijak nebezpečné, nekrmí se listy ani květy, jejich úkolem je pouze naklást vajíčka. Oslabeným rostlinám mohou spíše uškodit larvy. Přestože se primárně živí odumřelými částmi rostlin, mikroskopickými řasami a houbami, při přemnožení si mohou smlsnout i na mladých kořenech. Rostlina pak ztrácí schopnost vstřebávat vodu a živiny, což může mít za následek pomalejší růst a chřadnutí.

Opatření

Se smutnicemi se do jisté míry musíme naučit žít, jedná se o hmyz, který se v bytech vyskytuje celoročně. Naším úkolem je udržet populaci na takové úrovni, aby nedošlo k přemnožení larev a ohrožení rostlin. Prvním krokem je instalace žlutých lepových desek, které můžete zavěsit poblíž rostliny nebo zapíchnout do substrátu. Dospělé mušky se na ně přilepí a nemohou klást do substrátu vajíčka. Dalším krokem je dočasné omezení zálivky. Smutnice se rády usazují v přelitém substrátu „vonícím“ po hnilobě a plísni. V suchém substrátu se larvy nemohou dobře vyvíjet a hynou.

Máte-li fialky na knotech, kde je substrát stabilně vlhký, nebo jsou vaše rostliny přivyklé na pravidelnou závlahu, nestresujte je sušením. Raději aplikujte parazitické hlístice Steinernema feltiae, které jsou k dostání u firmy Biocont Laboratory. Okem neviditelné hlístice aktivně vyhledávají larvy smutnic pomocí čichu a pak na nich parazitují tak dlouho, dokud je všechny nevyhubí. Poté postupně vymizí i hlístice. Jejich rozšíření mimo květináče nehrozí, proto je jejich použití v bytě naprosto bezpečné. Propařování nového substrátu je naprosto zbytečné, jelikož stačí jediná muška, která při otevření pytle uletí mimo váš dosah, a vše začne nanovo.