Africké fialky

Botanické druhy

V následujícím přehledu najdete původní botanické druhy z Tanzanie a Keni, které se nacházejí v mé sbírce. Jedná se o velmi vzácné sbírkové rostliny, které jsou ve volné přírodě na pokraji vyhynutí a jsou zapsány na Červeném seznamu ohrožených druhů (IUCN Red List). Mnohé druhy nebo klony jsem do ČR importovala ze zahraničních sbírek jako první, stálo mne to mnoho let dopisování, přesvědčování a financí. Počet některých kusů v soukromých sbírkách by se dal po celé Evropě spočítat na prstech jedné ruky. Maličko příznivější je situace v USA, kde je tradice pěstování saintpaulií velmi dlouhá, ovšem i tam se pěstování přírodních druhů věnuje jen mizivé procento, ne-li promile pěstitelů. Většímu rozšíření brání nejen legislativa (import rostlin ze zemí mimo EU podléhá fytosanitárním kontrolám), ale i absolutní uzavřenost evropských botanických zahrad vůči nám, amatérským pěstitelům.

Moje sbírka botanických druhů patří k největším soukromým sbírkám na světě.