Africké fialky

Knotové zavlažování

Knotová závlaha, v angličtině wick watering nebo self-watering, je prastará metoda zalévání pokojových rostlin, kterou s oblibou využívají majitelé velkých sbírek nebo pěstitelé, kteří pobývají delší čas mimo domov. Jak už název napovídá, voda je do květináče přiváděna ze zásobníku vody pomocí provázku. Jako zásobník lze použít sklenici nebo plastový pohár, do kterého se vloží květináč tak, aby se nacházel nad hladinou vody. Voda ze zásobníku pak vzlíná po knotu vzhůru do substrátu a zajišťuje stabilní přísun vláhy k rostlině.

Výběr knotu a požadavky na substrát

Jako knot lze použít jakýkoliv tenký provázek, který je schopen vést vodu. Vhodné jsou provázky z umělých vláken, které nepodléhají rozkladu, např. akrylová a nylonová příze, 100% PES, gumičky z roušek, nastříhané silonky, zednický provázek apod. Tloušťku knotu musíte vyzkoušet podle toho, jak si bude rozumět s vaším substrátem a rostlinou. Nicméně tloušťka provázku 1-2 mm je pro malé květináče plně dostačující. Při přechodu na knotové zavlažování hraje zásadní roli složení substrátu. Zemina pro knoty musí být extrémně vylehčená perlitem. Minimální množství je 50 % perlitu, tedy 1 díl perlitu na 1 díl substrátu, ale běžně se přidává až 70 % perlitu. Někteří pěstitelé nahrazují část perlitu vermikulitem, zeolitem či rašeliníkem, ale není to nutné. Zeminu volte raději chudou na živiny, ideální je výsevní substrát, případně směs výsevního substrátu se zeminou pro pokojové rostliny. Pokud ze začátku použijete příliš výživnou směs, mohou vzlínající minerály popálit srdíčko. Květináče volte vždy o něco menší, než byste použili při běžném způsobu pěstování.

Než se bezhlavě pustíte do práce...

Pokud plánujete přechod na knotovou závlahu, je nezbytné přesadit rostlinu do směsi dle výše uvedeného doporučení. Na knot nelze napojit fialku, která už nějaký čas roste v běžné zemině a má zhutnělý kořenový bal. Za několik týdnů by vám uhynula.

Pracujte pokud možno s mladšími rostlinami. Umí se lépe přizpůsobit změnám než starší exempláře a jejich kořenový systém nebývá natolik rozvinutý, abyste ho museli radikálně ořezávat. Tím se sníží riziko stresu na minimum. U starších rostlin má zásadní vliv na úspěch jejich současná kondice. Zanedbanou fialku s matnými listy a nezdravými kořeny, kterou jste dosud trápili nerovnoměrnou zálivkou, převodem na knoty nezachráníte. Naopak ji „dorazíte“. Pro první testování si proto vybírejte silné a zdravé rostliny. Kořenový bal bude potřeba rozvolnit a starý substrát oklepat zhruba jako při běžném přesazování. Není nutné očistit kořeny „do hladka“. Mnoho pěstitelů však přechází na knoty v rámci úplného omlazení rostlin (odstranění kořenů), protože se nové kořínky mohou přímo adaptovat na nové prostředí knotového systému.

Připravte si substrát, květináč, knot a zásobník vody dle vašeho výběru. Fialku vyjměte z květináče, rozvolněte kořenový bal a oklepejte starý substrát. Dnem květináče protáhněte dovnitř knot a prstem ho přidržte uprostřed stěny květináče. Na přesné pozici nezáleží, stačí, když knot zůstane v kontaktu se spodní třetinou substrátu. Druhý konec knotu nechte volně viset ze dna. Doporučuji knot předem namočit, aby se aktivovala jeho vzlínavost.

Do květináčku nasypte substrát a zasaďte rostlinu tak, jak jste běžně zvyklí. Substrát nijak neumačkávejte, musí mít vzduchové kapsy. Při knotové závlaze bude zemina neustále mokrá a pokud byste ji upěchovali, fialka by vám brzy uhnila. Také si dávejte pozor, abyste rostlinu nezasadili příliš hluboko, pak by mohlo dojít k hnilobě srdíčka. Snažte se udržet rostlinu nad okraji květináče.

Květináč s rostlinou vložte do zásobníku s čistou vodou, spodní konec knotu ponořte do vody a tím je instalace hotová. V prvních dnech se může stát, že některé spodní listy změknou. Většinou se jedná o přirozenou reakci na změnu podmínek a manipulaci s kořeny před sázením. Jakmile se fialka ujme, listy se obvykle zpevní a nastává rychlý růst. Pokud by k měknutí došlo až po několika týdnech, bude příčinou fatální hniloba kořenů.

Na knoty nikdy nepřevádějte celou sbírku naráz a pro testování nevybírejte nejoblíbenější kultivary. Pro rostliny se jedná o náhlou změnu podmínek a než doladíte detaily, můžete o pár kusů přijít. Lepší je vyzkoušet na několika rostlinách, zda jste dobře odhadli složení substrátu a zvolili vhodný knot. Pokud do 4 týdnů nezačnou fialky negativně reagovat, můžete v převodu na knotovou závlahu pokračovat. Ideální je začít s miniaturami, které pěstování na knotech zvládají všeobecně mnohem lépe než standardy.

Klady a zápory knotové závlahy

Knotová závlaha, podobně jako každá alternativní metoda, má své zastánce i odpůrce. Záleží na tom, co od ní očekáváte, jaké důvody vás vedou k jejímu používání (zda je to pro vás nutnost nebo jen touha vyzkoušet něco nového) a také nakolik jste schopní posoudit zdravotní stav svých rostlin. Znám pěstitele, kteří mají na knotech skutečně nádherné rostliny, a bohužel i takové, kteří se to o svých fialkách domnívají, ale opak je pravdou. Já jsem knoty před pár lety vyzkoušela, ale nakonec jsem se vrátila ke své oblíbené zálivce shora.

V následujících odstavcích se pokusím shrnout kladné i záporné stránky knotové závlahy. Možná mé povídání vyzní zaujatě, ale v žádném případě to nechápejte jako bojkot knotové závlahy. Spíše bych chtěla upozornit na možné problémy, které se málokdy zmiňují veřejně, ale opakovaně je pomáhám řešit v soukromých zprávách. Jak se říká, štěstí přeje připraveným. Každému ovšem vyhovuje něco jiného a vy můžete být s knoty spokojení.

Výhody knotové závlahy

 • Dlouhodobá nepřítomnost

  Při knotové zálivce nemusíte přemýšlet, které sousedce svěříte zalévání rostlin během vaší dlouhodobé nepřítomnosti či dovolené. Nemusíte se obávat, kolik jich přelije nebo usuší. Dle velikosti zásobníku vydrží rostliny bez dolití vody i více než 3 týdny.

 • Rovnoměrný přísun vláhy

  Při knotové závlaze nejsou rostliny stresovány výkyvy v zálivce. Nedochází k přelévání ani přesušování kořenového balu. Díky stabilnímu přísunu vláhy jsou listy pevné, sytě zelené a lesklé, květy vydrží déle čerstvé.

 • Úspora času při zalévání

  Máte-li velkou sbírku čítající stovky sazenic, musíte všechny rostliny dvakrát týdně pozalévat. To může zabrat až 4 hodiny týdně. U knotové závlahy tato povinnost odpadá, po příchodu z práce se můžete věnovat sobě a své rodině, nikoliv zalévání.

Nevýhody a rizika knotové závlahy

 • Estetický dojem

  V počáteční fázi se jako zásobník používá vše, co byste jinak vyhodili: sklenice od zavařenin, krabičky od salátů a polévek, plastové kelímky od nápojů. Pokud nemáte dostatek financí na pořízení hezčích a barevně jednotných zásobníků (samozavlažovacích květináčů), bývá estetický dojem nevalný. Ale je to spíše otázka vkusu, než přímé negativum.

 • Ucpávání knotů řasou a minerály

  V průhledných zásobnících se vytváří nevzhledná řasa. Samotným fialkám neškodí, ale časem může ucpat knoty a přerušit kapilaritu (vzlínavost). Stejný problém mohou způsobit i minerály obsažené ve vodě a hnojivech. Pokud si toho včas nevšimnete, mohou rostliny zůstat na suchu. Růst řasy se dá omezit použitím neprůhledných zásobníků.

 • Častější přesazování

  Pokud jste dosud byli zvyklí přesadit fialky jednou za rok na jaře, připravte se, že při knotové závlaze budete přesazovat rostliny minimálně 3x ročně. Mnohé rostliny mají tendenci růst do výšky a sklápět listy dolů (připomínají deštník), díky zvýšené vlhkosti mohou více odnožovat. Příliš dlouhé intervaly mezi přesazováním vedou především u standardů k vážným růstovým poruchám, viz dále.

 • Rozvrat metabolismu rostliny

  Největším rizikem knotové závlahy není trvalé mokro, nýbrž rozvrat metabolismu vinou přehnojení či nevhodného pH substrátu. Africké fialky nejlépe prospívají v substrátu s pH v rozmezí 5.8-7. Běžné komerční substráty toto kritérium víceméně splňují, jenže u knotové závlahy vstupuje do hry také nadměrné množství provzdušňujících přísad různého složení. Pozvolným rozkladem trvale mokré rašeliny, hromaděním odpadních látek či nespotřebovaných zbytků hnojiva se může pH výrazně odchýlit od doporučených hodnot. V důsledku toho je příjem živin rostlinou blokován a dochází k jejich dalšímu hromadění. To může následně vést k vážným růstovým poruchám, jako je zakrňování srdíčka, žloutnutí a tvrdnutí listů nebo svinování okrajů. Tyto projevy jsou mnohdy nerozlišitelné od nákazy roztočíkem a nezřídka dochází k nevratnému poškození rostlin.

 • Pravidelná hygiena

  Čas, který ušetříte při samotném zalévání rostlin, budete muset věnovat pravidelné údržbě zásobníků. Před každým doléváním vody je nutné vymýt zásobník od zbytků hnojivého roztoku. Pokud tak neučiníte, mohou usazeniny negativně ovlivnit kvalitu vody (viz výše).

 • Pozor na chlad a vedro

  Metoda není příliš vhodná pro použití v chladných místnostech, kde teplota klesá k 16° C. Chladná voda může způsobit skvrnitosti listů, při nízkých teplotách navíc fialky omezují příjem vody a živin. Nadměrná vlhkost může vést k hnilobám, k edémům. V letních dnech s teplotami nad 28°C může dojít k rozvoji houbových chorob a k uhnívání srdíčka.

 • Smutnice a roztoči

  Trvale vlhký substrát s oblibou vyhledávají mušky smutnice. Také různé druhy škodlivého roztočíka se ve vlhkém prostředí množí rychleji, takže v případě nákazy dokáží rostliny zlikvidovat v kratším časovém období. Problematická může být také aplikace chemických postřiků, velké množství postřiku skanutého do substrátu může negativně ovlivnit jeho kvalitu (u klasické zálivky shora lze zbytky postřiku částečně vyplavit proudem čisté vody).

Hnojení

U knotové závlahy je důležité dodávat rostlinám pravidelnou porci živin. Skládá-li se substrát ze 70 % z perlitu či jiného inertního materiálu a z 30 % z chudé výsevní rašeliny, začnou rostliny brzy hladovět. Proto je zhruba po třech týdnech od přesazení začněte malinko přihnojovat. Fialky vždy hnojte s mírou a u knotové závlahy to platí desetinásobně! Dávkování vždy závisí na „síle“ hnojiva, všeobecně se ale doporučuje hnojit pouze 1/8 až 1/10 uvedeného dávkování. To znamená, že pokud je v návodu doporučeno rozmíchat v 1 litru vody 1 ml hnojiva, tak si rozmícháte v 1 litru vody jen 0,1 ml hnojiva. Takto připravený roztok pak rozlijete do zásobníků. Jak často přihnojovat nelze jednoznačně říci, protože to záleží na mnoha okolnostech (intenzita osvětlení, teplota atd.). Někteří pěstitelé přidávají hnojivo do každé výměny vody, jiní ho doplňují na střídačku – jednou je v zásobníku pouze čistá voda, podruhé hnojivý roztok, potřetí opět čistá voda…

Při knotové závlaze s převažujícím podílem perlitu nebo jiného inertního média (kokosu, zeolitu, pemzy atd.) není vhodné používat organická hnojiva. V takovém substrátu není zpravidla bohatý mikrobiální život, který by dostupné živiny „předžvýkal“ do podoby iontů a chelátů a umožnil jejich vstřebávání kořeny rostlin. Proto se používají minerální hnojiva, která mohou kořeny okamžitě přijímat i bez účasti mikroorganismů. Negativní vlastností minerálních hnojiv – obzvlášť ve spojení s knotovou závlahou bez cirkulace vody – je výše zmiňované riziko přehnojení a postupné snižování kvality substrátu. Bohužel na rozdíl od klasické zálivky shora není při knotové závlaze dost dobře možné proplachovat zbytky hnojiv a odpadních látek proudem vody, protože tím dochází k nežádoucímu slehnutí substrátu. Z uvedených důvodů je nezbytné dbát na pravidelnou výměnu substrátu, používat velmi nízké koncentrace hnojiv a dodržovat hygienu zásobníků vody.

Za zvážení stojí nákup hnojiva ve specializovaných growshopech, protože mnohé výrobky mají upravené složení podle toho, zda je přimícháváte do tvrdé nebo měkké vody. A pokud už se rozhodnete investovat do kvalitního hnojiva, je pro zajištění jeho maximální účinnosti vhodné pravidelně měřit a případně upravovat pH živného roztoku (směsi hnojiva se zálivkovou vodou) na hodnotu doporučenou výrobcem hnojiva. Budete-li zalévat rostliny velmi kyselým nebo naopak zásaditým roztokem, pak vám ani sebelepší hnojivo nepomůže, protože rostlina nebude moci důležité prvky z roztoku vstřebat a dojde k narušení jejího růstu.

V tomto směru se máme my fialkáři ještě co učit. V porovnání s pěstiteli konopí nebo chilli papriček, kteří používají propracované systémy cirkulační závlahy, dbají na pravidelné měření pH a koncentrace živného roztoku (EC) a znají orientační hodnoty pro své rostliny, střílíme hodně od boku. Jednoduše sáhneme po jakémkoliv hnojivu, pár kapek rozmícháme ve vodě a tím považujeme úkol za splněný. Nemáme nejmenší ponětí, zda připravený roztok obsahuje všechny potřebné živiny, zda není příliš slabý nebo silný, neprovádíme průběžnou kontrolu, zda se minerály nehromadí v substrátu a vlastně ani netušíme, jakých hodnot bychom se měli držet. Tomu pak odpovídají naše (ne)úspěchy, které – ruku na srdce – bývají založeny spíše na náhodě, než skutečném porozumění dané problematice.

Závěrem

Metoda knotové závlahy je ve fialkářské komunitě po celém světě velmi rozšířená. Nejčastějším důvodem je podle pěstitelů velký počet sbírkových rostlin při současném nedostatku času na pravidelnou péči a zálivku. Někdy je instalace knotů vnímána pěstiteli jako pomyslný vyšší level, může navodit pocit „odbornosti“, zatímco na tradiční „zalévače“ se pohlíží jako na amatéry. Pak je zde i nemalé procento pěstitelů, kteří nemají žádné reálné odůvodnění pro pěstování na knotech, ale metodu používají, protože to tak „dělají ostatní“. Přechod na knoty však příliš nedoporučuji začátečníkům, kteří se s africkými fialkami teprve seznamují. Na první pohled se může zdát, že tato metoda přináší pouze samé výhody, což umocňují fotografie bohatě kvetoucích výpěstků na sociálních sítích. Jenže pěstování na knotech není zcela bezúdržbové, za krásnými rostlinami se skrývá mnoho jiné tvrdé práce, která není vidět. Je dobré mít s pěstováním fialek alespoň základní zkušenosti, abyste dokázali včas rozpoznat a odstranit případné potíže. Jinak můžete o prvních pár kousků přijít.

Jak už jsem se zmínila výše, já knoty nepoužívám, protože nemám pocit, že by mi šetřily čas. Kdo je na fialkách závislý, ten stejně několikrát denně obchází police a netrpělivě okukuje, zda se již neotevřelo nějaké poupě nebo zda se list nevytáhl o další nanometr. Pokud už tedy trávím čas kocháním se květin, případně monitoringem škůdců, pak nemám problém crpnout do květináčku i trošku vody. Konvičku mám při obchůzce neustále při ruce. Přestože jsem pracovně velmi vytížená, zvládám obstarat sbírku čítající několik set kultivarů a až tisícovku sazeniček. Při tradiční zálivce nemusím trávit víkendy vymýváním stovek zásobníků a šetřím spotřebu substrátu. Mohu používat výživnější zemní směs s vyšším podílem organické hmoty (kompostu), která spolu s organickým hnojivem podporuje bohatý mikrobiální život v půdě. Nedochází k přehnojení a fatálním výkyvům v pH zeminy, nemusím nic měřit, rostliny mi připadají zdravější a odolnější. Propustnost substrátu a četnost zálivky mohu přizpůsobit ročnímu období, rostliny mohu kdykoliv osprchovat a v případě potřeby lze propláchnout i substrát. Bez knotů zvládám pěstovat také miniatury, protože je na rozdíl od většiny pěstitelů nedržím v příliš malých květináčích (4-5 cm), ale zpravidla je sázím do květináčů o průměru 7 cm, v nichž se vláha udrží mnohem déle.

Hlavním důvodem, proč nepoužívám knoty, je však můj vnitřní postoj k samotné metodě – připadá mi zkrátka nepřirozená. Většina původních druhů saintpaulií roste ve volné přírodě jako petrofyty (na skalách a ve skalních štěrbinách ve stínu deštných pralesů), jsou tedy závislé na srážkách, které je zavlažují výhradně shora. V období sucha a méně intenzivních srážek přežívají díky extrémně vysoké vzdušné vlhkosti. Nemají možnost čerpat vodu z hlubších vrstev půdy, jako to známe u běžných zahradních rostlin. Na přirozených stanovištích saintpaulií stéká srážková voda po skalních převisech, přináší s sebou nezbytné množství živin a zároveň kořeny šetrně omývá. Jinými slovy dochází k neustálému proudění „živného roztoku“, což je v protikladu s principem knotové závlahy, kde voda spíše stagnuje. Vím, že tento argument u 99,9 % pěstitelů neobstojí, pro mě – jako vášnivého milovníka botanických druhů a konzervativních metod – je však pomyslnou psychologickou bariérou.