Africké fialky

Nemoci afrických fialek

Vlnatí červci

Africké fialky, orchideje, citrusy a palmy bývají často napadány vlnatými červci. U nás nejčastěji škodí červci rodů Pseudococcus a Planococcus, například červec citroníkový (Planococcus citri) a červec paprsčitý (Pseudococcus adonidum). Samice těchto červců si jsou podobné, avšak červec paprsčitý má zřetelně delší pár zadečkových výběžků.

Popis škůdce

Červci dorůstají velikosti 3 až 5 mm a jejich měkké oválné tělo světlé barvy je po celém obvodu opatřeno paprsčitými výrůstky. Povrch těla je pokryt bílým voskovým popraškem, který je chrání před vnějšími vlivy. Samice červce citroníkového klade vajíčka do bílých vatovitých kokonů. Jedna samice naklade v průměru až několik set potomků. Samice červce paprsčitého je živorodá a rodí nymfy do vatových voskových chomáčků. Po vylíhnutí jsou malé nymfy dobře pohyblivé a zajišťují šíření červců na nové části rostlin. Jelikož jsou v tomto stádiu mrňavé, většina pěstitelů si jich nevšimne a promešká první příležitost k obraně. Po prvním svlékání mizí nymfám nohy a přestávají se pohybovat. Začnou vylučovat ochranný voskový kryt, usadí se na vhodné místo ke krmení a ústy se pevně přichytí k listu. Samičky zůstávají na místě i po dosažení dospělosti. V tuto chvíli jsou kontaktní insekticidy takřka neúčinné a je potřeba nasadit systémové insekticidy.

Jak škodí červci

Červci škodí na rostlinách sáním rostlinných šťáv. Současně vypouštějí do rostlinných pletiv toxické sekrety slinných žláz, které zvyšují rozsah škod. Na listech se poškození projevuje žloutnutím a zasycháním posátých pletiv, přírůstky se mohou deformovat a zakrňovat. Nymfy jsou také významnými producenty sladkých tekutých výkalů, tzv. medovice, které jsou pak živnou půdou pro různé houbové choroby, rzi a černě. U obou druhů červců byla prokázána schopnost přenášet některá virová onemocnění rostlin. Vlnatí červci se v domácím prostředí rozmnožují prakticky nepřetržitě a dlouho vydrží bez potravy i na policích.

Opatření

Boj s vlnatými červci je velmi náročný a zdlouhavý, vyžaduje opakované aplikace systémových insekticidů nebo přípravků na bázi olejů. Dospělé červce nejprve odstraňte tamponkem namočeným v lihu. Poté celou rostlinu důkladně postříkejte přípravky Sanium System nebo Careo, které se postarají o mladé nymfy. Jelikož se na rostlině vyskytuje škůdce v různých vývojových stádiích, přidejte do aplikační kapaliny několik kapek jaru jako smáčedla, aby došlo k případnému narušení jeho voskové ochrany. Část přípravku použijte k prolití substrátu. Rostlina si pak rozvede účinnou látku do celého těla a je tak po delší dobu chráněna před škůdci, které postřik nezasáhl při aplikaci. Ošetření provádějte dvakrát až třikrát v intervalech předepsaných výrobcem.

Z přírodních olejových přípravků dosahuje dobrých výsledků Biool. Jedná se však o kontaktní přípravek, který zahubí jenom to, co přímo zasáhne. Invaze červců se může po několika týdnech až měsících opakovat, proto je nutné provádět postřik také u zdánlivě vyléčených rostlin, na nichž se dospělí červci již nevyskytují. Ošetřeny musí být všechny rostliny v jedné kolekci. Květináče vyvařte v horké vodě, police je potřeba desinfekovat prostředky na bázi chloru.