Africké fialky

Substrát pro africké fialky

Každý jistě ví, že orchideje prospívají v kůrovém substrátu, zatímco kaktusům vyhovuje zemina s vysokým podílem písku. Také africké fialky mají určité požadavky na kvalitu substrátu. Důležitá je především lehkost, vzdušnost a schopnost udržovat rovnoměrnou vlhkost. Můžeme používat jak zemité substráty pro pokojové rostliny, tak i hydroponická média neobsahující žádnou zeminu (např. kokosový či minerální substrát). Jelikož je druhá varianta o něco náročnější na zajištění optimálního přísunu živin, měření EC a pH živného roztoku, budu se věnovat pouze pěstování v zemitých substrátech, které je pro většinu hobby pěstitelů fialek intuitivní a nejpřirozenější.

Rašelinové substráty a jejich vlastnosti

Základní surovinou pro výrobu většiny pěstebních substrátů je již několik desetiletí rašelina. Světové zásoby rašeliny bohužel nejsou nevyčerpatelné, těžba má navíc značně negativní dopad na ekologii, a tak se hledají způsoby, jak její spotřebu omezit. Avšak výborná nasákavost vodou, vzdušná struktura, absence jedovatých látek, patogenů a plevele z ní nadále dělají jedinečné médium pro pěstování hrnkových rostlin.

1

Základní dělení rašelin podle druhu

Zjednodušeně se rašelina dělí na slatinnou a vrchovištní. Slatinná rašelina vzniká rozkladem dřevin, trav, plevele i živočichů v trvale zamokřených nížinných biotopech. Je bohatší na obsah živin, má tmavě hnědou barvu, drobivou konzistenci a nízkou kypřící schopnost. Pro výrobu pěstebních substrátů se používá hlavně vrchovištní rašelina, která vzniká ve vyšších polohách rozkladem rašeliníku. Těží se např. v pobaltských státech (Litva, Lotyšsko, Estonsko), v severním Německu, Irsku, Rusku a Bělorusku. Má kyselou reakci, vyšší vzdušnou kapacitu a je chudší na obsah minerálních látek. Vlastnosti vrchovištní rašeliny závisí především na stupni rozkladu rašeliny, na klimatických podmínkách panujících v dané oblasti, na způsobu těžby nebo na konečném třídění do zrnitostních frakcí.

2

Dělení rašelin podle stupně rozložení a způsobu těžby

Podle stupně rozložení se vrchovištní rašelina dělí na bílou a černou. Bílá rašelina pochází z horních vrstev a je charakteristická nízkým stupněm rozložení. Má výbornou nasákavost vodou, díky čemuž se prodlužuje interval mezi zaléváním. Z ekonomických důvodů převládá těžba frézováním, kdy se odebírá tenká vrstva rašeliny, která se suší na slunci na vlhkost cca 50 % a následně se skladuje. Frézováním se zpravidla získává jemnější frakce rašeliny, což se může odrazit v nižším stupni provzdušnění substrátu. Při dražším způsobu těžby borkováním  se rašelina těží ve formě cihel, které se skládají do stěny a suší po dobu až jednoho roku. Borkovaná rašelina mívá obvykle vyšší podíl vláknitých částí a menší podíl prachových částic, což přispívá k lepšímu provzdušnění a prosychání substrátu. Vzhledem k náročnosti těžby je borkovaná rašelina dražší, proto se přidává zejména do profesionálních značkových substrátů. Černá rašelina pochází ze spodních vrstev rašeliniště, je starší, dobře rozložená a těží se pouze frézováním. Má jemnou strukturu, neobsahuje vlákna a vlivem nižší vodní kapacity rychleji vysychá. Jakmile přeschne, je obtížné obnovit její nasákavost. Při vydatnější zálivce se naopak rozbahní a dochází k zahnívání kořenů vlivem nedostatku vzduchu.

Finální zpracování substrátů

Kvalitní substráty se zpravidla míchají z obou druhů rašelin, světlé i černé, čímž se dosahuje různorodé struktury a nasákavosti pro potřeby konkrétních druhů rostlin. Některé výrobky se mísí s kůrovým humusem a zeleným kompostem pro podporu biologické aktivity, dále s jílem, pískem, kokosovým vláknem a perlitem. Přirozeně nízké pH vrchovištní rašeliny se při výrobě dorovnává dolomitickým vápencem a protože rašelina neobsahuje téměř žádné živiny, přimíchává se do substrátů také hnojivo. Některé substráty jsou označeny jako propařované, tedy bez zárodků patogenů. Ovšem substrát je sterilní jen do té doby, dokud neotevřete obal, poté ho ihned kolonizují mikroskopické spory hub a plísní, které se přirozeně vyskytují okolo nás. Sterilitu narušuje také nevhodné skladování, takže i propařený substrát si můžete koupit se smutnicemi.

Historická vsuvka

V dobách, kdy nebyly k dispozici balené substráty na bázi rašeliny, si pěstitelé míchali vlastní směsi složené z hrabanky, listovky, drnovky, písku a dřevěného uhlí. Taková půdní směs nebyla pro pěstování afrických fialek v domácnostech příliš ideální, protože často obsahovala zárodky patogenních organismů, například houbových chorob, háďátek a jiných půdních škůdců. Problém představovalo také neznámé složení půdy, kontaminace zbytkovými hnojivy či chemikáliemi. Metody sterilizace zeminy a boj proti patogenům byly v proslulém časopise African Violet Magazine jedním z nejprobíranějších témat. Dnes to máme mnohem jednodušší, v každém květinářství můžeme zakoupit balený substrát, který je připraven pro snadné a bezpečné pěstování pokojových rostlin.

Přírodní stanoviště saintpaulií

V jakých podmínkách rostou fialky v Africe?

Přečíst

Substrát šitý na míru africkým fialkám

Pokud jste pozorně četli můj článek o přírodním stanovišti saintpaulií, pak určitě chápete, že africké fialky potřebují dobře vylehčený substrát s pórovitou strukturou a schopností udržovat přiměřenou vlhkost okolo jemných vlásečnicových kořenů.

V České republice se prozatím nedá koupit substrát určený speciálně pro africké fialky. Ale to vůbec nevadí, fialky se běžně sázejí do substrátu pro pokojové nebo kvetoucí rostliny, který můžete smíchat se substrátem pro výsev a množení. Výsevní substráty obsahují nižší hladinu minerálních solí, což eliminuje riziko popálení jemných vlásečnicových kořínků fialek. Celkový obsah živin (koncentraci minerálních solí) udává hodnota EC, elektrická vodivost. Tento údaj naleznete na zadní straně obalu substrátu. Čím více solí substrát obsahuje, tím je hodnota EC vyšší. 

Běžné substráty pro pokojové rostliny mají EC v rozmezí 0.8-1.2, přičemž substráty s hodnotou 0.8 jsou ideální pro středně velké sazenice a ty s hodnotou 1.2 pro dospělé sazenice v aktivní fázi růstu. Výsevní substráty mají EC okolo 0.6 a sázíme do nich malé rostlinky čerstvě oddělené od listu nebo oslabené, zmlazované či jinak stresované rostliny bez bohatého kořenového balu. Čerstvě přesazené fialky nikdy nehnojte, první dva až tři týdny si vystačí s hnojivem obsaženým v substrátu. Hnojení čerstvě zasazených rostlin vede pouze k popálení kořenů a zpomalení růstu růžice.

pH substrátu

Vitalitu rostlin významně ovlivňuje pH pěstebního média. Kdo má zahrádku, ten ví, že azalky, borůvky a vřesy potřebují půdu s kyselejší reakcí, zatímco levandulím se bude dařit v neutrální až mírně zásadité půdě. Optimální pH substrátu pro fialky se pohybuje v rozmezí 6-7, což jsou slabě kyselé až neutrální půdy. Při těchto hodnotách je fialce k dispozici nejvíce živin a dosahuje nejlepších růstových výsledků. Pokud se pH výrazně odchyluje od těchto hodnot (pod 5.3 nebo nad 7.5), může docházet k blokaci příjmu některých prvků a rostlina pak i přes dostatečné přihnojování strádá. Hodnota pH je uvedena vždy na zadní straně obalu, ale u běžně dostupných substrátů z marketů nebývá příliš konkrétní, obvykle na etiketě najdete rozpětí pH 5-6.5 nebo 5.5-7, což je univerzální hodnota pro většinu pokojových rostlin. I když výchozí pH substrátu bude o něco nižší, než je pro fialky optimální, nelámejte si s tím hlavu. Pokud je substrát kvalitní a biologicky aktivní, rostlina si ho dokáže přizpůsobit k obrazu svému.

Není rašelina jako rašelina

O doporučeném pH se zmiňuji proto, abyste byli při nákupu obezřetní a nevybírali substrát jen podle názvu a účelu použití. Už jsem se setkala s množárenským substrátem, který měl na etiketě uvedenou hodnotu pH v rozpětí 4-4.5. Taková hodnota je pro africké fialky nízká a nevhodná. Pozor také na produkty označené prostým názvem rašelina, kdy se zpravidla jedná o přírodní formu bez dodatečné úpravy. Taková rašelina má velmi nízké pH a přidává se ke kyselomilným rostlinám. Pokud nemáte zkušenosti s úpravou pH, pak se čisté rašelině vyhněte.

Jaká značka zeminy je nejlepší?

Pokud jde o značku zeminy, tak tady je každá rada drahá. V předchozích kapitolách jsme si sice popsali vlastnosti jednotlivých druhů rašelin, ale v praxi tyto informace příliš nevyužijete, neboť přesné složení substrátů je zřejmě výrobním tajemstvím. Většinou je na obalu uvedena okecávací věta, že substrát je vyroben z kvalitní vytříděné světlé a tmavé rašeliny. Ovšem v jakém poměru jsou tyto rašeliny zastoupeny, jakým způsobem byly těženy nebo ze které oblasti pocházejí se z obalu nedozvíte. Takže vám nezbývá nic jiného, než koupit různé druhy substrátů a zkoušet, jak si budou rozumět s vašimi fialkami a vaším způsobem pěstování.

Osobně mi nevyhovuje například Agro pro pokojové rostliny, který je asi nejdostupnějším substrátem pro hobby pěstitele. Přestože jiným pokojovým rostlinám se v něm daří poměrně slušně, pro africké fialky se mi zdá být příliš hutný. Dříve jsem ráda používala Supresivní substrát Forestina, a to jak výsevní, tak i pro pokojové rostliny. Bohužel v poslední době jsem dvakrát narazila na výrobek, který byl takřka nepoužitelný, rašelina byla rozemletá na prach a po zalití se rozbahnila. Podobnou zkušenost mi potvrdilo již více pěstitelů. Mnohem lepší strukturu má obyčejný Substrát pro pokojové rostliny a palmy (bez supresivního účinku) od značky Forestina, případně se dá použít ještě Florcom pro pokojové rostliny. Z výsevních a množárenských substrátů mi celkem vyhovuje OBI Bio pěstební substrát pro bylinky, který občas přimíchávám i do substrátu pro dospělé rostliny. Vyhněte zahradnickým substrátům, které mohou být pro fialky příliš „silné“ a jsou vhodné spíše do záhonů. 

V současné době nakupuji substráty v growshopech. Momentálně testuji značku BioNova a zdá se, že mým fialkám vyhovuje. Struktura rašeliny je diametrálně odlišná od běžných výrobků, je kyprá, šťavnatá, má delší vlákna a po otevření pytle měla optimální vlhkost. Podobně je na tom Plagron Lightmix nebo Janeco Lightmix, který se mi ale zdá být malinko jemnější. Všechny zmíněné značky obsahují perlit, ale jeho množství není pro africké fialky dostačující, budete muset přimíchat ještě cca 30 % perlitu. Také je užitečné vědět, že tyto substráty jsou „stavěny“ pro automatické a cirkulační zavlažovací systémy, které udržují zeminu stále vlhkou. Zvládnou pojmout velké množství vody, aniž by se příliš rozbahnily. Na druhou stranu se stále jedná o rašelinu, která bez pravidelné závlahy rychle prosychá, takže se nebojte zalévat fialky vydatněji. Rostliny pak doslova rostou před očima. Opět ale platí zásada – malý květináček, spodní drenáž z keramzitu a min. 30 % perlitu navíc.

Optimálně vylehčený substrát podporuje rozvoj kořenové soustavy a omezuje zahnívání. Zdravé kořeny jsou krémové barvy, jemně ochlupené a bohatě rozvětvené.

Zdravá rostlina, na kterou je radost pohledět. Listy jsou pravidelně rozmístěné, optimálně velké a mají svěží zelenou barvu. Růžice je bez známek chorob, dostatečné mezery mezi listy dovolí proniknout budoucím poupatům na svět.

Čím vylehčit zeminu?

Jakýkoliv zemitý substrát (i ten nejkvalitnější z growshopu) ztrácí po čase prodyšnost. Jakmile příliš sesedne, nemůže ke kořenům proudit dostatečné množství vzduchu a zemina rychle degraduje, laicky řečeno kysne. Rostlinám, zvláště africkým fialkám, se pak přestává dařit, což se typicky projevuje zpomalením růstu, zmenšováním listové růžice, stárnutím spodních listů, matným a nezdravým vzhledem.

Aby substrát zůstal co nejdéle čerstvý, je potřeba přimíchat do něj větší množství provzdušňujících přísad. Někteří výrobci sice přidávají do substrátů různé vylehčující nebo hydratační složky (perlit, bentonit či zeolit), avšak podíl těchto složek bývá pro potřeby afrických fialek naprosto zanedbatelný. Nepodléhejte marketingovým heslům na obalech, jednotlivé přísady budete muset tak jako tak dokoupit zvlášť.

Pokud ode mne očekáváte zaručený recept na tu nejlepší směs pro fialky, tak vás zklamu. Každý pěstitel si musí najít svůj vlastní recept a přizpůsobit ho svým podmínkám. Pokud vás nebaví pravidelně zalévat nebo žijete v teplém bytě s nízkou vzdušnou vlhkostí, můžete do substrátu přimíchat větší podíl kokosové drti nebo vermikulitu, které udržují v substrátu stabilnější vlhkost při zachování dobré prodyšnosti. Máte-li naopak úchylku zalévat rostliny každý den, nebo je pěstujete v chladnější místnosti, přimíchejte vyšší podíl perlitu, který zajistí rychlejší odtok vody. Kvalitní a dostatečně vylehčený substrát by měl po třech dnech od zalití začít zvolna prosychat. Povrch má být v té době ještě mírně vlhký, ale již ne viditelně mokrý a lesklý. Dlouhodobě těžký a přemokřený substrát může vést k hnilobě kořenů a také brzy kysne. Naopak příliš propustný a vysychavý substrát může být příčinou přesychání kořínků a následného strádání rostlin. V obou případech je nutné upravit buď složení substrátu, nebo četnost zálivky

Zní to složitě? Ale vůbec ne! Je to podobné, jako když se učíte vařit guláš. S každou další přípravou ladíte množství ingrediencí, až bude jednoho dne dokonalý. Proto můžete na internetu najít tolik receptů na ideální substrát pro africké fialky. Co pěstitel, to jiné pěstební podmínky a zkušenosti.

Perlit

Vzhledově připomíná kuličky polystyrenu. Je nejzákladnější přísadou do substrátu pro africké fialky. Prodává se v zahrádkářských potřebách nebo hobbymarketech typu OBI, Hornbach. Usnadňuje průtok vody a snižuje hmotnost zeminy. Cena za pytlík o objemu 3 l se pohybuje okolo 40-60 Kč. Při větší sbírce se vyplatí objednat velký pytel z growshopu.

Vermikulit

Lze ho koupit ve vybraných chovatelských potřebách jako podestýlku do terárií, je ale poměrně drahý. Výhodnější je objednat si v e-shopu volně sypaný. Zeminu vylehčuje a zároveň plní funkci zásobárny vody, jelikož nasává přebytečnou vodu ze zálivky a poté ji uvolňuje zpět do zeminy. Navíc obsahuje důležité minerály jako hořčík, mangan, vápník, křemík a měď.

Kokosová drť

Kokosový substrát, známý také pod názvy lignocel nebo cocopress, je přírodní nasákavý materiál z mletých skořápek kokosových ořechů. Z malé slisované kostky získáte cca 9 l hmoty podobné kvalitní rašelině. Cena začíná na 50 Kč a lze ho koupit v každém lepším zahradnictví. Tím, že obsahuje delší vlákna, přispívá k provzdušnění substrátu.

Rašeliník

U nás prozatím nepříliš známou, avšak ve světě hojně využívanou přísadou je mech sfagnum (rašeliník). Chová se podobně jako houba, a tak dokáže pojmout velké množství zálivky, aniž by zemina zůstala přemokřená. Pozor na jeho nízké pH – dle druhu se pohybuje okolo 3-5, takže při užití většího množství je potřeba dorovnat pH substrátu vápencem.

Příprava substrátu

Kokosový substrát, stejně jako rašeliník, se prodává ve formě lisovaných briket. Není nutné namáčet celou kostku, můžete si odlomit jen potřebné množství. Po zalití vodou zvětší oba svůj objem. Přebytečnou vodu lehce vymačkejte, mech nastříhejte na menší kousky a přimíchejte do zeminy. Perlit a vermikulit je vhodné před použitím propláchnout vodou v jemném sítu, aby se vyplavil prach, který by mohl dusit jemné kořínky fialek.

Substrát doporučuji před sázením fialek provlhčit. Rostlinky zasazené do předem provlhčené zeminy není potřeba v prvních dnech příliš zalévat, takže substrát zůstává kyprý, čímž se zvyšuje šance na rychlé zakořenění rostlin. Navíc pokud se pokoušíte zalít rostlinu čerstvě zasazenou do suché rašeliny, vyplaví se perlit na povrch a dojde k nežádoucímu sesednutí substrátu.

Hrníčková kuchařka

Protože z vlastní zkušenosti vím, jak moc potřebují začínající pěstitelé konkrétní údaje a ne jenom politické tlachání, tak nějaké poměry a parametry přeci jen uvedu, abyste se měli od čeho odrazit. Znovu opakuji, že uvedené poměry jsou pouze orientační, klidně můžete některé složky přidat více nebo ji vynechat.

1

Zemina a perlit

Základní, levnou a dobře fungující směs pro africké fialky si můžete vytvořit prostým smícháním substrátu pro pokojové rostliny s perlitem. Jedná se o osvědčenou klasiku, kterou používají začínající pěstitelé po celém světě. Vhodný poměr je 3:1, tedy 3 hrnky zeminy na 1 hrnek propláchnutého perlitu. Občas můžete na internetu najít poměr 1:1 (tedy 1 hrnek zeminy na 1 hrnek perlitu), ale taková směs je až příliš propustná a hodí se spíše pro speciální metody zavlažování (kapilární rohože, knoty, kapková závlaha), kde je substrát udržován permanentně vlhký a potřebuje více „větrat“.

2

Zemina, perlit a kokos

Pokud máte tu možnost, můžete přidat do směsi trochu kokosové drti. Když vám ujede ruka při zalévání, dokáže odsát přebytečnou vlhkost, čímž se eliminuje riziko sesednutí zeminy. Umí pomoci i s opačným problémem: určitě se vám někdy stalo, že suchý substrát nešlo zalít, voda stála na povrchu nebo jen protekla do misky, aniž by se pořádně vsákla. Přidání kokosové drti podpoří lepší vsakování vody do suché zeminy.

Optimální směs můžete vytvořit ze 3 hrnků zeminy, 1 hrnku kokosu a 1,5 hrnku perlitu. Tuto směs používám hlavně pro malé rostlinky, u nichž se předpokládá brzké přesazování. Je levná, ale funkční.

Směs rašelinového substrátu značky BioNova s dodatečně přidaným kokosovým substrátem a cca 35% perlitu.

3

Zemina, vermikulit, perlit a kokos

Dále přichází na řadu vermikulit. Mnoho zkušenějších pěstitelů ho používá jako plnou náhradu za perlit, který má tendenci vyplavovat se na povrch a nehezky žloutnout. Množství lze použít stejné jako u perlitu, tedy 3 hrnky zeminy na 1 hrnek vermikulitu. Klidně můžete přidat do směsi ještě 1/2 hrnku perlitu. Menší hrnek kokosu směsi neublíží, ale jeho funkci částečně přebírá vermikulit. Tato směs je vhodná zejména pro ty, kteří potřebují udržet substrát déle vlhký (slunné byty, delší nepřítomnost). Směs používám vzhledem k vyšší pořizovací ceně přísad převážně jen pro dospělé rostliny, které zůstávají v mé sbírce a u nichž neočekávám brzké přesazování.

Přehrát video

4

Zemina, perlit, vermikulit, kokos a rašeliník

Rašeliník používají k vytunění směsi spíše jen zkušení pěstitelé. Jednak se obtížně shání, jednak je dobré pohlídat si pH výsledné směsi, protože rašeliník může být podle druhu značně kyselý. Pokud ho přidáte do substrátu až příliš, může se pH směsi výrazně odklonit od doporučených hodnot a způsobit růstové potíže fialek. Rašeliník se používá v kombinaci s perlitem i vermikulitem, já jsem např. vyzkoušela směs připravenou ze 3 hrnků zeminy, 1/2 hrnku perlitu, 1/2 hrnku kokosu, 1/2 hrnku vermikulitu a 1/2 hrnku nastříhaného rašeliníku. Tuto směs ale téměř nepoužívám, jsem líná shánět rašeliník a hlídat jeho pH.

Slovo závěrem...

Pokud to s pěstováním fialek myslíte vážně, vyvarujte se nákupu nejlevnějších substrátů v supermarketech, kde za 50 Kč získáte 20 litrů suché, prašné a nepoužitelné hmoty. Nezdráhejte se investovat do kvalitní zeminy (250-300 Kč za 50 litrů substrátu z growshopu) a přísad. Finanční rozdíl není tak výrazný a vložené finance se vám mnohonásobně vrátí v podobě zdravých rostlin. Ušetříte nejen za postřiky proti houbovým chorobám, ale snížíte také spotřebu rašeliny, neboť optimálně vylehčený substrát vydrží déle čerstvý a nadýchaný, takže nebudete muset rostliny tak často přesazovat. Kvalitně připravená směs dokáže také napravit vaše drobné pěstební chyby, lépe se vyrovná s přelitím nebo přehnojením. Je-li substrát dostatečně vylehčený, vůbec mu neuškodí občasné prolití slabým proudem vody, čímž se vyplaví zbytky nespotřebovaných hnojiv, minerálních solí nebo odpadních látek, které mohou rostlinu poškodit. V neposlední řadě si můžete dovolit rostlinu tu a tam osprchovat, neboť vylehčený substrát rychleji vysychá a eliminuje riziko hniloby. A africké fialky koupání milují, jsou přeci z pralesa!