Africké fialky

Zipování srdíčka fialky

Nemoci afrických fialek

Zipování afrických fialek

Fasciace, srůstová malformace, nebo lidově řečeno zipování. To vše jsou výrazy pro vzácnou růstovou abnormalitu, v jejímž důsledku se na rostlině utvářejí zdvojené listy, v horším případě zdvojená srdíčka. Příčina zipování není u afrických fialek známa. Pravděpodobně se jedná o genetickou mutaci, která může být vyvolána ozářením, chemickými přípravky nebo fyziologickým šokem. Lehčí formou zipování je zdvojení listů, kdy z jednoho řapíku vyrůstají dvě listové čepele. S tímto jevem se pěstitelé fialek setkávají poměrně často u mladých rostlin. Většinou bývá takto postižen jeden náhodný list, ale k vážným deformacím dochází jen zřídka. List časem vyhodíte a více si nemusíte dělat starosti.

Popis problému

Mnohem vážnější poruchou je zipování srdíčka, které se projevuje spontánním růstem dvou a více identických srdíček na vrcholu růžice. Pohled na takovou fialku může připomínat pohled na siamská dvojčata, která mají jedno tělo a dvě hlavy. Zipování vzniká mutací buňky v centrální zóně meristému. Když apikální meristém (vrchol růžice) dosáhne určité velikosti, přestane se utvářet kruhový tvar a začne docházet k dělení koruny.

Tato porucha je bohužel dědičná a přenáší se na potomky vypěstované z odnoží i listových řízků. „Mnozí pěstitelé se opakovaně pokoušejí odřezávat nadbytečnou korunu, avšak ze zipující rostliny je téměř nemožné vypěstovat normální fialku,“ říká přední americký botanik Dr. Jeff Smith. Jeho slova může potvrdit mnoho pěstitelů, k nimž se dostal zmutovaný vzorek fialky ‚Mac’s Scorching Sun‘ nebo ‚Lesnoi Tsar‘. Ovšem jen mizivé procento pěstitelů o tomto problému ví. Drtivá většina prodává listy a sazenice z těchto zmetkových fialek, a tak se porucha šíří mezi další pěstitele. Máte-li ve sbírce zipující fialku, měli byste zvážit její likvidaci. Pokud se rozhodnete fialku ve sbírce ponechat, neměli byste prodávat z takové rostliny sazeničky ani listové řízky. Zipování je nežádoucí nejen z estetického hlediska, ale v pokročilém stadiu může být příčinou oslabeného růstu a deformace fialky.

Kultivar RS-Ptitsa Feniks se zárodky dvou identických srdíček.

Kultivar Mac’s Scorching Sun se třemi srdíčky v počátečním stadiu mutace.

Kultivar Lesnoi Tsar‘ se dvěma srdíčky.