Africké fialky

Co znamená, když se o fialce řekne, že sportuje?

Africké fialky pěstujeme zejména pro krásu a rozmanitost jejich květů. Dlouhé měsíce toužebně očekáváme otevření prvních květů a najednou nás místo radosti zaplaví vlna zklamání – naše nová fialka nevypadá tak, jak jsme očekávali. Barva květů neodpovídá popisu od šlechtitele, také listy jsou jinak vybarvené či tvarované. Pokud vyloučíme záměnu rostlin při nákupu nebo přesazování, může být odlišný vzhled zapříčiněn dvěma faktory: genetickou mutací nebo změnou pěstebních podmínek. V tomto příspěvku se zaměříme na genetické mutace, neboli sporty.

Historická vsuvka
Sporty sehrály důležitou roli ve vývoji moderních kultivarů. Zatímco květy původních botanických druhů byly jednoduché a zpravidla modré, díky mutacím se barevná škála rozšířila také o růžovou a bílou. Ve 40. a 50. letech 20. století se objevily první plnokvěté fialky, fantazijní fialky i zcela nové typy květů jako hvězda a vosa. Jako důsledek mutace vznikly netradiční listy typu girl, bustle back, longifolia i různé typy panašování. Díky pohotovým šlechtitelům a pěstitelům, kteří dokázali mutace včas rozpoznat a udržet, byly získány nové cenné kultivary.

Částečná mutace kultivaru LE-Rozmari. Správně mají být květy růžové s modrými tečkami, místo toho vykvetl jeden květ v modré barvě.

Co je genetická mutace a jak probíhá u afrických fialek?

Většinu afrických fialek s výjimkou chimér můžeme rozmnožovat listovými řízky, ze kterých vyrostou přesné kopie mateřské rostliny. Říkáme jim klony. Stálost klonů však není absolutní. Příroda je mocná čarodějka, a tak se občas stává, že květy nebo listy vypadají jinak než udal šlechtitel odrůdy.

Za tyto změny mohou genetické mutace v určitém sektoru pletiva nebo určité buňce. V buněčných organizmech, kterými jsou i africké fialky, je nositelkou genetické informace DNA. Většina DNA se nachází uvnitř jádra buňky a je uspořádána do útvarů zvaných chromozomy. Menší část DNA se nachází i mimo jádro buňky, například v chloroplastech a mitochondriích. Při buněčném dělení je DNA kopírována z mateřských buněk do dceřiných buněk. Přestože se jedná o neobyčejně přesný proces, zcela bezchybný není. Při kopírování vznikají chyby, což může vyústit v záměnu nebo porušení informace kódované v genech. Ve valné většině jsou tato poškození opravena, avšak malé procento změn přetrvává. Některé změny jsou nepostřehnutelné lidským okem, jiné mohou výrazně ovlivnit vzhled a vlastnosti rostliny. Příklad takové mutace je znázorněn na následujícím schematu:

Jak vznikají sporty?

Růst běžné fialky probíhá na vrcholu listové růžice. Všechny buňky takové rostliny mají stejný genotyp. Jako příklad použiji bílou fialku s růžovými otisky a modrým fantasy.

Vznik Sportu

Původní genotyp

Někdy ale mohou buňky během vývoje mladé i starší rostliny zmutovat a vytvořit tak novou buněčnou populaci, která se od původních buněk liší.

Vznik Chiméry

Původní genotyp / Nový genotyp

Tehdy může nastat jedna ze dvou situací:

A. Sport

Buňky s původním genotypem se přestanou dělit a jsou postupně nahrazovány buňkami s novým genotypem. Nová fialka bude mít jiné vlastnosti než mateřská rostlina. Tento typ mutace je označován jako sport.

Průběh Mutace

B. Chiméra

Někdy oba genotypy pokračují ve společném růstu a dále se dělí. Výsledkem je rostlina složená ze dvou odlišných pletiv, chiméra. Vznikají pruhované květy, tvořené novou i původní barvou zároveň.

Mutace Do Chiméry

Velmi častý sport u komerčního kultivaru Optimara Chico. Vlevo je zachycena správná varianta – bílá s modrým okrajem, vpravo je sport označovaný někdy jako dalmatin.

U fantazijních fialek se nezřídka stává, že půlka květu, nebo dokonce i jeden celý stvol, vykvete v barvě fantasy. Jedná se o částečnou mutaci. Někdy se barva při dalším kvetení vrátí do normálu, jindy mutace zvítězí a trvale změní vzhled rostliny.

Pravidla pro označování sportů

Každý kultivar by měl být šlechtitelem podrobně popsán, abychom věděli, jak má správně vypadat. Z popisu zjistíme nejen barvu a tvar květu, ale i barvu a tvar listů, velikost a růstovou formu růžice. Popisy můžeme dohledat na webových stránkách šlechtitelů, v placené databázi společnosti AVSA nebo v katalozích jiných pěstitelů. Pokud naše rostlina odpovídá svým vzhledem popisu od šlechtitele, pak říkáme, že kvete dle popisu. Při porovnávání je směrodatný slovní popis, který jasně vymezuje vzhled kultivaru. Obrázky volně kolující po internetu od různých pěstitelů bereme s rezervou, protože nezřídka jsou na nich zachyceny nesprávně kvetoucí rostliny, sporty či záměny. Proto raději ověřujeme vzhled u více zdrojů.

Pokud fialka nekvete dle popisu, píše se za název slovo sport. Například sportující varianta kultivaru Funambule musí být ve sbírce označena jako Funambule sport. Jestliže došlo k mutaci do chiméry, můžete název zapsat jako Funambule chimera sport. Těmito slovy sdělujete ostatním pěstitelům, že fialka nekvete dle původního popisu od šlechtitele, tedy že zmutovala.

Pokud mutující fialku neoznačíte, vznikne časem v kultivarech nepořádek. To někdy vede až k tomu, že se na vzhled původního kultivaru zapomene a pod jeho původním názvem se šíří jen sportující rostlina. Tato situace nastala například u známé fialky Green Lace. Originální Green Lace je popisována jako bílá hvězda se zeleným okrajem. Jenže takové zbarvení dnes u rostlin nabízených pod názvem Green Lace nenajdete. Naprostá většina je růžová se zeleným okrajem. Jedná se o nepojmenovaný sport, který svým atraktivnějším vzhledem zcela vytlačil původní kultivar.

Některé kultivary mají sklon mutovat do stále stejné podoby, a tak jsou časem uznány jako nový kultivar s novým názvem. Seznam některých sportů je zveřejněn na webu AVSA, ale většinu ukrajinských nebo ruských sportů bude potřeba s trochou trpělivosti dohledávat v tamních diskuzních fórech. Pokud se vám podaří dohledat nový název a vaše mutující fialka odpovídá popisu sportu, můžete používat místo přívlastku sport jeho nové jméno. Uvedu příklad: jeden z potomků standardně kvetoucí Funambule vypadá jinak než mateřská fialka. Nahlédnu do seznamu sportů a zjišťuji, že Funambule má registrované dokonce tři sporty. Jeden z popisů odpovídá vzhledu mé rostliny. Jedná se o chiméru Ma’s Poltergeist. Místo označení Funambule chimera sport mohu nově používat jméno Ma’s Poltergeist.

Seznam sportů na webu AVSA

Sporty zapsané do registru AVSA po roce 1980. Aktualizace občas váznou.

Přejít na web

Ruské a ukrajinské chiméry

Seznam odrůd a z nich odvozených chimér pojmenovaných ruskými názvy.

Přejít na web

Ukrajinský kultivar LE-Leto Krasnoe a jeho pojmenovaný sport LE-Vesnianka.

Americký kultivar Special Treat a jeho nepojmenovaný sport.

Historická vsuvka

Díky mutacím se v minulosti podařilo získat nejen zajímavé barvy a tvary, ale upevnit také důležité vlastnosti. Například první kultivary měly jednoduché květy, jejichž nepříjemnou vlastností byla opadavost. To působilo problémy při distribuci nebo převozu rostlin na výstavy. Postupem času se díky mutacím objevily kultivary s plnými květy, které již opadavé nebyly. Po letech studií a vzájemného křížení byl v roce 1965 představen první kultivar s jednoduchými neopadavými květy. Dnes už je neopadavost květů považována za standard.

Potomci vypěstovaní ze stejné mateřské rostliny. Rostlinka vpravo má oproti originálu příliš tmavé listy. 

Lze předvídat sport?

Někdy můžete již u mladých rostlin poznat, že nepokvetou dle popisu. Napoví vám barva listů. Každý kultivar má od přírody dané, zda bude mít listy světlé se zeleným rubem, nebo tmavé s  červeným rubem. Tento jev souvisí s produkcí červeného barviva anthokyaninu. Pokud je gen zodpovídající za tvorbu barviva aktivní, bývá spodní strana listů narůžovělá až červená a celý list je tmavší. Pokud není gen aktivní, pak je rub zelený nebo stříbřitý a celý list je světlejší. Za běžných podmínek se genetická informace o barvě listů přenáší na potomky. Někdy se ovšem stává, že má potomek jinak vybarvené listy než mateřská rostlina – podle situace došlo u něj buď k aktivaci, nebo deaktivaci genu. Jelikož se pigment nachází nejen v listech, ale i ve květech, dochází se změnou vybarvení listů i ke změně barvy květů. Jinými slovy, pokud má mít kultivar tmavozelené listy a místo toho vyrostou listy světle zelené, je pravděpodobné, že budou světlejší také květy.

Birthmarking, červená skvrnitost listů

U některých sportujících fialek můžete na spodní straně listů zpozorovat nepravidelné červené skvrny, které u světle zelených listů prosvítají až na jejich lícovou stranu. Objevují se spontánně a zpravidla u kultivarů, které mají ve svém rodokmenu listy s červeným rubem. Tento jev označujeme anglickým výrazem birthmarking (český výraz nemáme). Je vyvolán mutací genu zodpovědného za produkci barviva anthokyaninu. Jelikož je pigment obsažen nejen v listech, ale i ve květech, ovlivní tato mutace také výslednou podobu květů. Birthmarking se vyskytuje jak u mladých rostlinek, tak u dospělých fialek, které již dříve kvetly standardně. Skvrny se mohou objevit na jednom listu, ale i na celé fialce. Pokud je míra skvrnitosti nízká, je pravděpodobné, že se barva listů a květů vrátí časem k normálu. Může ale nastat i opačný případ, kdy se barva květů ustálí do mutované podoby, čímž vznikne nový kultivar. Listy s birthmarking nepoužíváme k množení, neboť je pravděpodobné, že potomci budou také sportovat.

Birthmarking, červená skvrnitost listů.
Birthmarking, červená skvrnitost listů.
Birthmarking, červená skvrnitost listů.