Africké fialky

Série Lina's

V následujícím přehledu najdete kultivary pod mou vlastní značkou Lina’s. Tyto jsou rozděleny do dvou kategorií: na výsledky mého vlastního šlechtění a oficiálně pojmenované sporty. Při registraci kultivarů se jako členka AVSA řídím pravidly a doporučeními této organizace. AVSA (African Violet Society of America) je jednou z největších, nejstarších a nejznámějších organizací, která sdružuje pěstitele fialek z celého světa. Současně je to autorizovaný mezinárodní úřad pro registraci kultivarů afrických fialek.

Moje kultivary | My own hybrids

Registrované sporty | Registered sports